Сумбер, Говисумбер

Сумбер (монголски: Сүмбэр) е област во Монголија во покраината Говисумбер.