Македонска книга - издавачка куќа со седиште во Скопје.

Историјат

уреди

„Македонска книга“ била наследник на издавачката куќа „Кочо Рацин“, основана во 1951 година, која во 1967 година била преименувана во „Македонска книга“. Од 2002 година, „Македонска книга“ продолжила да работи под називот „Македонска книга 2002“, која го задржала старото лого, но со сосема нов менаџмент.

Функциите директор, главен уредник и уредници во „Македонска книга“ ги извршувале повеќе познати македонски писатели, како: Ацо Шопов, Славко Јаневски, Санде Стојчевски, Ташко Георгиевски, Иван Чаповски, Слободан Мицковиќ и други.

Организација и менаџмент

уреди

Директори на „Македонска книга“ биле:

Главни уредници биле:

Како уредници во „Македонска книга“ работеле:

Во XXI век, издавачката куќа „Македонска книга“ се пререгистрирала како „Македонска книга 2002“. Нејзиното седиште се наоѓа во Скопје, на улицата „11 Октомври“ б.б. Главен уредник на „Македонска книга 2002“ бил Нове Цветаноски, уредник била Ленче Милошевска, а извршен уредник - Илија Богоевски.[8]

Издавачка дејност

уреди

Библиотека „Атлас“

уреди

Библиотека „Златна клупа“

уреди

Други изданија: 1960-ти

уреди

Други изданија: 1970-ти

уреди

Други изданија: 1980-ти

уреди

Други изданија: 1990-ти

уреди

Други изданија: 2000-ти

уреди

Останато

уреди

Наводи

уреди
 1. Славко Јаневски, Сенката на Карамба Барамба, Македонска книга, Скопје, 1967.
 2. 2,0 2,1 Вилијам Саројан, Се викам Арам, Македонска книга, Скопје, 1970.
 3. Џани Родари, Приказни по телефон. Култура, Македонска книга, Мисла, Наша книга и Детска радост, Скопје, 1993.
 4. Видое Подгорец, И Сончогледите спијат. Скопје: Македонска книга, Детска радост, Култура, Мисла, Наша книга, 1990, стр.107.
 5. 5,0 5,1 Ташко Георгиевски, Црно семе. Македонска книга, Скопје, 1966.
 6. Видое Подгорец, И Сончогледите спијат. Скопје: Македонска книга, Детска радост, Култура, Мисла, Наша книга, 1990, стр. 107.
 7. Славко Јаневски, Сенката на Карамба Барамба, Македонска книга, Скопје, 1970.
 8. Е. Т. А. Хофман, Фантастични раскази. Македонска книга 2002, Скопје, 2002.
 9. Георги Господинов, Природен роман. Скопје: Темплум, 2003, стр. 19.
 10. Ацо Шопов, Небиднина. Скопје: Македонска книга, 1967.
 11. „Божин Павловски - Хронологија“, во: Божин Павловски, Дува (петто издание). Скопје: Мисла, 1981.
 12. Едгар Алан По, Авантурите на Гордон Пим, Скопје: Македонска книга, 1967.
 13. Ана Франк, Дневникот на Ана Франк, Скопје: Македонска книга, 1967.
 14. Мак Диздар, Горчин. Скопје: Македонска книга, 1968.
 15. Едгар Алан По, Поезија, Македонска книга, Скопје, 1969.
 16. Васил Пујовски, Пред божји суд, Македонска книга, Скопје, 1969.
 17. Виктор Иго, Козета и Гаврош, Скопје: Македонска книга, 1970.
 18. 18,0 18,1 18,2 „Библиографија на поетските книги“ во: Блаже Конески, Птици врз кои ноќта и денот се делат: стоте песни, Скопје: Темплум, 2014, стр. 159.
 19. М. Ј. Лермонтов, Поезија, Скопје: Македонска книга, 1974.
 20. Мато Ловрак, Возот в снег. Скопје: Македонска книга, Наша книга, 1975.
 21. 21,0 21,1 21,2 Георги Господинов, Природен роман. Скопје: Темплум, 2003, стр. 20.
 22. Георги Господинов, Природен роман. Скопје: Темплум, 2003, стр. 21.
 23. Ернест Хемингвеј, Преку реката и во шумата, Скопје: Мисла, Култура, Македонска книга, Наша книга, 1979.
 24. Иван Цанкар, На пругорнината, Скопје: Култура, Македонска книга, Мисла, Наша книга, 1983.
 25. Иво Андриќ, Мостот на Дрина, Скопје: Мисла, Македонска книга, Култура, 1984.
 26. д-р Душан Недељковиќ, Историја на филозофијата (скопски предавања) I и II, Скопје: Македонска книга, 1984.
 27. Емили Дикенсон, Одбрани песни, Скопје: Македонска книга, 1986.
 28. Пол Верлен, Есенска песна, Скопје: Македонска книга, 1987.
 29. „Библиографија на делата на Славко Јаневски“, во: Славко Јаневски, Коренот на стеблото ја надминува мерата на нивните разуми, Скопје: Темплум, 2014, стр. 133-136.
 30. Александар Стојановски, Иван Катарџиев, Данчо Зографски, Михаило Апостолски, Историја на македонскиот народ, Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1988.
 31. Џовани Бокачо, Декамерон, Скопје: Македонска книга и Мисла, 1988.
 32. Ф. М. Достоевски, Двојник, Скопје: Македонска книга и Мисла, 1989.
 33. Џемс Џојс, Даблинци, Скопје: Македонска книга и Мисла, 1989.
 34. Блаже Конески, Лозје. Скопје: Детска радост, Култура, Македонска книга, Мисла, Наша книга, 1990.
 35. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991.
 36. Георги Господинов, Природен роман. Скопје: Темплум, 2003, стр. 92.
 37. Е. Т. А. Хофман, Фантастични раскази. Скопје: Македонска книга 2002, 2002.