Кочо Рацин (издавачка куќа)

Кочо Рацин - македонска издавачка куќа со седиште во Скопје.

Историја уреди

Издавачката куќа „Кочо Рацин“ била основана во 1951 год., а во 1967 год. била преименувана во Македонска книга. Основач и прв директор на издавачката куќа „Кочо Рацин“ бил поетот Ацо Шопов. Исто така, во оваа куќа работеле и повеќе други истакнати македонски писатели, како: Славко Јаневски (како главен уредник), Бранко Пендовски и Јован Бошковски (како уредници), додека Коста Бојаџиевски бил технички уредник.[1][2][3]

Изданија уреди

1950-ти уреди

1960-ти уреди

Библиотека „Атлас“ уреди

Навод, уреди

 1. Григор Прличев, Скендербег. Кочо Рацин, Скопје, 1961, стр. 95.
 2. Коле Неделковски, Стихови. Кочо Рацин, Скопје, 1958, стр. 2.
 3. Ташко Георгиевски, Црно семе. Македонска книга, Скопје, 1966.
 4. „Библиографија на делата на Славко Јаневски“, во: Славко Јаневски, Коренот на стеблото ја надминува мерата на нивните разуми, Скопје: Темплум, 2014, стр. 133-136.
 5. Стендал, Црвено и црно: Хроника од XIX век - I дел. Скопје: Кочо Рацин, 1955.
 6. Стендал, Црвено и црно: Хроника од XIX век - II дел. Скопје: Кочо Рацин, 1955.
 7. Фјодор Достоевски, Записи од мртвиот дом. Скопје: Кочо Рацин, 1955.
 8. Јохан Волфганг Гете, Страданијата на младиот Вертер. Скопје: Кочо Рацин, 1957.
 9. Коле Неделковски, Стихови. Кочо Рацин, Скопје, 1958.
 10. „Библиографија на поетските книги“ во: Блаже Конески, Птици врз кои ноќта и денот се делат: стоте песни, Скопје: Темплум, 2014, стр. 159.
 11. Џон Голсворди, Јаболкница, Скопје: Кочо Рацин, 1963.
 12. Р. Л. Стивенсон, Црната стрела, Скопје: Кочо Рацин, 1965.
 13. А. С. Пушкин, Капетановата ќерка, Скопје: Кочо Рацин, 1966.