Кочо Рацин (издавачка куќа)

Кочо Рацин - македонска издавачка куќа со седиште во Скопје.

ИсторијаУреди

Издавачката куќа „Кочо Рацин“ била основана во 1951 год., а во 1967 год. била преименувана во Македонска книга. Прв директор на издавачката куќа „Кочо Рацин“ бил поетот Ацо Шопов. Исто така, во оваа куќа работеле и повеќе други истакнати македонски писатели, како: Славко Јаневски (како главен уредник) и Бранко Пендовски (како уредник), додека Коста Бојаџиевски бил технички уредник.[1]

ИзданијаУреди

1950-тиУреди

1960-тиУреди

Библиотека „Атлас“Уреди

Навод,Уреди

  1. Григор Прличев, Скендербег. Кочо Рацин, Скопје, 1961, стр. 95.
  2. „Библиографија на делата на Славко Јаневски“, во: Славко Јаневски, Коренот на стеблото ја надминува мерата на нивните разуми, Скопје: Темплум, 2014, стр. 133-136.
  3. Стендал, Црвено и црно: Хроника од XIX век - I дел. Скопје: Кочо Рацин, 1955.
  4. Стендал, Црвено и црно: Хроника од XIX век - II дел. Скопје: Кочо Рацин, 1955.
  5. Фјодор Достоевски, Записи од мртвиот дом. Скопје: Кочо Рацин, 1955.
  6. Јохан Волфганг Гете, Страданијата на младиот Вертер. Скопје: Кочо Рацин, 1957.
  7. „Библиографија на поетските книги“ во: Блаже Конески, Птици врз кои ноќта и денот се делат: стоте песни, Скопје: Темплум, 2014, стр. 159.
  8. Џон Голсворди, Јаболкница, Скопје: Кочо Рацин, 1963.
  9. Р. Л. Стивенсон, Црната стрела, Скопје: Кочо Рацин, 1965.
  10. А. С. Пушкин, Капетановата ќерка, Скопје: Кочо Рацин, 1966.