Хазарите се туркиски народ кој во почетокот се живееле покрај крајбрежитето на Дагестан и делтата на реката Волга. Во периодот од 6 до 10 век тие ја создале својата прва држава која се наоѓала помеѓу реката Волга, Кавказ и Дон. Кон крајот на 8 век Хазарите го примале јудаизмот како своја религија. Така, во денешно време освен Семитски Евреи, познати се и Хазарските Евреи во јудаизмот.

Ископини на Хазарската тврина Саркел од 1930година