Казаците се туркиски народ, кој живее во Казахстан и нивниот процент од вкупниот број на население во Казахстан изнесува 68.5%. Казаците се со муслиманска вероисповед и го зборуваат казачкиот јазик. Вкупниот број на Казаците е околу 17 000 000, од кои во Казахстан живеат 12 000 000, а во Кина 1 800 000.

Казаци
Қазақтар
Вкупен број на населението 17 000 000
Региони каде што живее етничката група
Јазик казачки јазик
Религија Ислам