Казаците се туркиски народ, кој живее во Казахстан и нивниот процент од вкупниот број на население во Казахстан изнесува 53%. Казаците се со муслиманска вероисповед и го зборуваат казачкиот јазик. Вкупниот број на Каззаците е околу 12 000 000, од кои во Казахстан живеат 8 500 000, во Кина 1 500 000.

Казаци
Қазақтар
Вкупен број на населението 400 000
Региони каде што живее етничката група
Јазик казачки јазик
Религија Ислам