За управувањето со царството

За управувањето со царството (латински: De Administrando Imperio) е дело од X век напишано од царот Константин VII Порфирогенит|. Грчкиот наслов на делото е Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν („За [мојот] син Роман“). Ова дело во основа е еден вид на дипломатско-етнографски теориски прирачник наменет за неговиот наследник и син Роман II (959-963).

Константин VII Порфирогенит.