Уралски јазицијазично семејство составено од 38 јазици[1] кои ги зборуваат околу 25 милиони луѓе во северна Европа и Азија. Повеќето од јазиците се мали и имаат мал број на говорници расшрткани низ Русија, а најголеми и најпознати јазици од ова јазично семејство се унгарскиот, финскиот и естонскиот јазик, кои воедно се и единствени кои имаат свои држави.

Уралски јазици
Географска
распространетост:
Средна Европа, Источна Европа, Северна Европа, Северна Азија
Класификација:има предложени класификации со други семејства, но оспорени
Прајазик:прауралски
Гранки:
Општоприфатени:
Ethnologue:17-1083
ISO 639-5:urj

Распространетост на уралските јазици

Јазично стебло

уреди

Општоприфатена е теоријата дека уралската јазична фамилија има три подгрупи на јазици и тоа: самоједски јазици, финопермски јазици и угрофински јазици. Според некои теоретичари, оваа јазична фамилија е макројазична фамилија што се состои од следните подгрупи:

Јазици

уреди
 
Уралски јазици

Самоједски јазици

Угрофински јазици

Наводи

уреди