Хунски јазик


Хунскиот јазик е исчезнат јазик и јазик на народот Хуни. Денес слабо се зачувани записи за овој јазик. Хунскиот јазик бил сметан за јазик што е многу сличен со исчезнатиот прабугарски јазик и денешниот чувашки јазик според голем број на генетски шеми. Денес сите овие јазици заедно со турко-аварскиот и со хазарскиот јазик се сместени во една подгрупа наречена огурска подгрупа на туркиските јазици.

Хунски јазик
Зборуван во: од Кина па се до Европа
Исчезнување: околу 453 година.
Јазично семејство: Алтајски
 Туркиски јазици
  Хунски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3: