Кримчацитуркиски народ и потомци на еврејските доселеници во реонот на Северното Море. Денес повеќето од нив се населени во Израел. Во времето на Втората светска војна 75% од нивниот број биле однесени во логори. По 1991 година целосно се населиле во Израел или САД.

Кримчаскиот рабин Хаим Чесекиаху Медини со семејството во 1890 -тите
Кримчаскиот рабин Хаим Чесекиаху Медини со семејството во 1890 -тите