СТАТИИ ПОВРЗАНИ СО
                
Јудаизам
Категорија
Движења
Ортодоксизам · Конзервативизам · Реформизам
Харедизам · Хасидизам · Современ Ортодоксизам
Реконструкционизам · Еврејска обнова
Рабинизам · Хуманистицизам · Караимизам · Самарјанство
Еврејска филозофија
Начела на верата · Кабала
Бог · Месија
Избраници · Холокауст
Етика · Мусаризам
Свети текстови
Тора · Танах · Талмуд · Мидраш · Тосефта
Рабинска литература · Кузари
Чумаш · Сидур · Пијут · Зохар
Право
Тур · Шулхан Арух · Мишна Берурах
Мишне Тора · Арух Хашулхан · Кашрут · Цниут
Цедака · Нида · Ноеви закони
Свети градови
Ерусалим · Сафед · Хеврон · Тиберијада
Свети места
Синагога · Бет мидраш · Микве · Сука
Хевра кадиша · Светиот Храм · Скинија
Важни личности
Аврам · Сара · Исак · Ребека
Јаков · Рахила · Леа · Мојсеј
Дебора · Соломон · Давид
Еврејска култура
Брит · Бар мицва и Бат мицва · Јешива · Брак
Нида · Пидјон Хабен · Смрт · Колел · Хедер
Религиски занимања
Рабин · Ребе · Посек
Хазан · Дајан · Рош јешива · Моел · Коен
Верски предмети
Талит · Тефилин · Кипа · Сефер Тора · Гартел
Цицит · Мезуза · Менора · Шофар · Кител
Четири врсти · Етрог · Лулав · Адас · Арава
Еврејски молитви и Обреди
Шема Јизраел · Амида · Алеину · Кол Нидре
Кадиш · Халел · Хавдала · Биркат амазон
Шехехејану · Таханун · Селихот
Јудаизмот и останатите религии
Христијанство · Ислам · Хиндуизам
Јудео-христијанизам · Аврамски религии
Јудео-паганство · Религиски плурализам
Поврзани теми
Антисемитизам · Критики · Ционизам
Исус · Израел · Евреи

Месија (хебрејски: משיח, „спасител“) — избран човек од страна на Бог чија задача Му е да го поврзи својот народ. Најчесто нарекуван уште и како цар, свештеник или пророк со Божји Дух.

Самоил го помазува Давид, Дура Еуропос, Сирија, Датум: 3 век.

Христијанство

уреди

Во хрстијанството се смета дека Исус Христос е Месијата кој ќе го спаси човештвото.

Јудаизам

уреди

Според јудаизмот, од Месијата се очекува да бидат простени сите гревови на Евреите како и обновување на светиот храм во Ерусалим. Доаѓањето на Месијата би ја докажала вистината за јудаизмот, воспоставувајќи рамноправност и мир помеѓу народите.

Ислам

уреди

Во исламот, како Месија се смета Иса, синот Мерјемин т.е. Исус.

Месијата како мотив во уметноста и во популарната култура

уреди

Наводи

уреди