Кубрат (бугарски: Кубрат, грчки: Χουβρατις) е основач и прв владетел на прабугарската племенска конфедерација Стара Велика Бугарија, којашто се наоѓала на територијата на денешна Украина во 7 век.

Кубрат
Роден ок. 605
Починал ок. 665
денес Украина


Органа >>> владетел на Стара Велика Бугарија (632665) >>> Батбајан