1 E11 m²

список на статии на Викимедија

За полесна споредба на величински редови на различни географски области, тука е наведени површини помеѓу 100.000 км2 и 1.000.000 км2. Грубо земено, ова се површини 4 до 40 пати поголеми од територијата на Република Македонија.

Куба зафаќа околу 100.000 км2.

Поврзано уреди