Јужно Мато Гросо

сојузна држава во Бразил

Јужно Мато Гросо (португалски: Mato Grosso do Sul) е една од државите во Бразил. Се наоѓа во средниот западен дел на Бразил на границата со Боливија и Парагвај. Зафаќа површина од 357 124 км2 и население од 2,2 милиони. Главен град на оваа држава е Кампо Гранде.

Знаме на Јужно Мато Гросо

Државата е формирана во 1979 година кога се отцепи од поголемата Мато Гросо и стана самостоен субјект. И оттаму го добива и денешното име, со оглед на тоа дека се наоѓаше во јужниот дел на Мато Гросо.

Главни индустриски гранки се полјоделството, услужните дејности, дрвната индустријата итн. Главниот извозен производ е сојата, потоа дрвото, месото и памукот. Португалскиот е главен и службен јазик, а во училиштата се изучува и англиски и шпански.

Локалната култура е многу разновидна, под влијание на Индијанците, потоа робовите од Африка и доселениците од Европа, главно Португалци. Музиката и танцот се поврзани со прославата за светците - заштитници од кои се истакнува Св. Бенедикт, како еден од најомилените.

Населението го сочинуваат следните расни групи:

  • вкупно: 2.265.021 (2006)
  • бели - 1.179.000 (51.1%)
  • мулати - 963.000 (41.8%)
  • црни - 122.000 (5.3%)
  • индијанци и Азијци - 39.000 (1.7%)