Список на византиски царици

список на статии на Викимедија
(Пренасочено од Византиска царица)

Ова е список на византиски царици, почнувајќи од поделбата на Римското Царство во 395, па сè до пропаѓањето на Византија во 1453 година.

Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Елија Евдоксија
Aelia
Eudoxia Ευδοξία
Флавиј Бавтон ? 27 април 395 6 октомври 404 Аркадиј
  Елија Евдокија
Aelia Eudocia
Αιλία Ευδοκία
Леонтиј околу 401 7 јуни 421 28 јули 450 20 октомври 460 Теодосиј II
  Елија Пулхерија Аркадиј
(Теодосиева династија)
19 јануари 399 28 јули 450 јули 453 Маркијан
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Елија Верина ? ? ? 7 февруари 457 18 јануари 474 484 Лав I
  Елија Аријадна Лав I
(Леониди)
околу 450 466/468 9 февруари 474
1st time
9 јануари 475 515 Зенон
  Елија Зенона ? ? ? 9 јануари 475 август 476 476/477 Василиск
  Елија Аријадна Лав I
(Леониди)
околу 450 466/468 август 476
вторпат
9 април 491 515 Зенон
20 мај 491
трети пат
515 Анастасиј I
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Евфемија ? ? 491-518 јули 518 околу 524 Јустин I
  Теодора
(Θεοδώρα)
Акакиј околу 500 ? 1 август 527 28 јуни 548 Јустинијан I
  Елија Софија
Sophia
Σοφία
Сита[1] околу 530 ? 14 ноември 565 како царица
5 октомври 578 како совладетел
5 октомври 578 по 601 Јустин II
  Елија Анастасија ? ? ? 7 декември 574 како цезарица
септември 578 како совладетел
5 октомври 578 самостојно
14 август 582 593 Тибериј II
  Константина Тибериј II
(Јустинијанова династија)[2]
околу 560 есента на 582 27 ноември 602 околу 605 Маврикиј
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг

Без династија (602-610)

уреди
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Леонтија ? ? ? 23 ноември 602 октомври 610 ? Фока
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Фабија Евдокија Рога 580 5 октомври 610 13 август 612 Ираклиј I
  Мартина Мартиниј ? 613 како царица
629/630 како главна царица
11 февруари 641 по 641
  Грегорија Никита 610s 629/630 629/630 како млада царица
11 февруари 641 како главна царица
мај 641 ? Константин III Ираклиј
  Фауста Валентиниј
(Аршакиди)
c. 630 642 15 септември 668 по 668 Констанс II Ираклиј
  Анастасија ? ? ? 668 септември 685 по 711 Константин IV
  Евдокија ? ? ? 685? 695? ? ЈУстинијан II
  Теодора Хазарска ? ? 703 705 декември 711 ?
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг

Без династија (711-717)

уреди
Нема
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Марија Тервел[3]
(Дуло)
? ? 25 март 717 18 јуни 741 ? Лав III
  Ана Лав III
(Исавар)
околу 705 ? јуни 741 ноември 743 по 743 Артавазд Иконољубец
  Ирина Хазарска Бихар ? околу 732 околу 732 совладетел
18 јуни 741 царица
2 ноември 743 царица
750 Константин V
  Марија ? ? околу 750 околу 751
  Евдокија ? ? околу 751 [4] 14 септември 775 ?
  Ирина
(Ειρήνη η Αθηναία, Eirēnē)
?
(Сарантапех)
околу 752 17 декември 769 17 декември 769 совладетел
25 март 775 царица
18 јуни 780 9 август 803 Лав IV Хазар
  Марија Амниска ? околу 770 ноември 788 јануари 795 по 823 Константин VI Слепиот
  Теодота ? околу 780 септември 795 околу 797 по 797
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг

Никифорска династија (802-813)

уреди
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Теофано
(Θεοφανώ)
? околу 580 20 декември 807 807 совладетел
26 јули 811
2 октомври 811 ? Ставрикиј
  Прокопија Никифор I Логотет
(Фокиди)
околу 770 - по 813 8 век 2 октомври 811 11 јули 813 по 813 Михаил I
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг

Без династија (813-820)

уреди
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Теодосија Арсабер околу 775 ? 11 јули 813 25 декември 820 по 826 Лав V
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Текла Барданиј Турски ? пред 803 25 декември 820 околу 823 Михаил II
  Ефросина Константин VI Слепиот
(Сириска династија)
околу 790 околу 823 2 октомври 829 по 836
  Теодора II
(Θεοδώρα)
Марин
(Мамиконијани)
околу 815 5 јуни 830 20 јануари 842 по 867 Теофил
  Евдокија Декаполитиса ? ? 855 23 септември 867 – 24 септември 867 ? Михаил III
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Евдокија Ингерина[5]
(Ευδοκία Ιγγερίνα)
Ингерн околу 840 865 26 мај 866 совладетел
24 септември 867 единствена царица
882 Василиј I
  Теофана
(Θεοφανώ)
Константин Мартинијакос околу 705 околу 883 29 август 886 893/897 10 ноември 897 Лав VI
  Зоја Зауцена Стилијан Заутцес ? 893/897[6] мај 899
  Евдокија Бајана ? ? Пролетта на 900[4] 12 април 901
  Зоја Карбонопсина (Ζωή Καρβωνοψίνα) ? ? 9 јануари 906[7] 11 мај 912 ?
  Елена Лакапина Роман I околу 910 мај 919 мај 919 како совладетел
27 јануари 945 како единствена царица
9 ноември 959 19 септември 961 Константин VII
  Теодора
(Θεοδώρα)
? ? ? септември 920 како Цезариса
17 декември 920 како главна царица
20 февруари 922 Роман I
  Теофано [8]
(Θεοφανώ)
Кратерус c. 941 956 956 како совладетел
9 ноември 959 единствена царица
15 март 963
парви пат
след 976 Роман I
август 963
вторпат
10 декември 969 – 11 декември 969 Никифор II
  Теодора
(Θεοδώρα)
Константин VII
(Македонска династија)
c. 946 ноември 971 10 јануари 976 ? Јован I
  Елена Алипина Алипиј ? 976? 976? како помлада совладетелка
15 декември 1025 главна царица
15 ноември 1028 ? Константин VIII
  Зоја
(Ζωή)
Константин VIII
(Македонска династија)
c. 978 12 ноември 1028 15 ноември 1028
1st time
11 април 1034 јуни 1050 Роман III
11 април 1034
вторпат
10 декември 1041 Михаил IV
11 јуни 1042[4]
третпат
јуни 1050 Константин IX
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Екатерина Иван Владислав
(Комитопули)
? ? 31 август 1057 22 ноември 1059 по 1059 Исак I
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Евдокија Макремболитиса
(Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα)
Јован Макремболит
(Макремболити)
1021 пред 1050 24 ноември 1059
пар пат
22 мај 1067 1096 Константин Х
1 јануари 1068
2nd time
1071 Роман IV
  Ирина Пегонитиса Никита Пегонит ? ? ?околу 1059? како цезарица
? ? Јоан Дука
  Марија Багратиони
(Μαρία της Αλανίας)
Баграт IV
(Багратиони)
околу 1050 1065 1065 како млада совладетелка
22 мај 1067 како совладетелка
1071 како царица
1075 како главна царица
31 март 1078 по 1103 Михаил VII
c. 1078 10 декември 1081 Никифор III
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Ирина Дукина
(Ειρήνη Δούκαινα)
Андроник Дука
(Дука)
след 1066 1078 4 април 1081 15 август 1118 19 февруари 1123 или 1133 Алексиј I
  Ана Комнина
(Άννα Κομνηνή)
Алексиј I
(Комнини)
1 декември 1083 1097 како цезарица 1118/1137 1153 Никифор Вриениј
  Ирина Унгарска Ласло I
(Арпади)
1088 1104 1104 совладетел
15 август 1118 царица
13 август 1134 Јоан II
  Ирина Зулцбах Беренгар II, граф на Зулцбах
(Бабенберги)
1110-те по 1146 1159 Мануил I
  Марија Антиохиска Рајмон де Поатје
(Рамнулфиди)
1145 24 декември 1161 24 септември 1180 1182
  Ана Луј VII
(Капетинзи)
1171 2 март 1180 24 септември 1180 октомври 1183 по 1204 Алексиј II
1183 12 септември 1185 Андроник I
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
  Маргарита Унгарска Бела III
(Арпади)
1175 околу 1185 12 септември 1185 1st time 8 април 1195 1223 Исак II
  Ефросина Дукина Каматерина
(Ευφροσύνη Δούκαινα Καματερίνα ή Καματηρά)
Андроник Дука Каматер
(Дука)
околу 1155 околу 1169 8 април 1195 јули 17/18 1203 1211 Алексиј III
  Маргарита Унгарска Бела III
(Арпади)
1175 околу 1185 јули 1203 втори пат јануари 1204 1223 Исак II
  Евдокија Ангелина[9]
(Ευδοκία Αγγελίνα)
Алексиј III
(Династија на Ангелите)
1 декември 1083 ?1204? 1211 Алексиј V
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг |Сопруг
  Теодора Дукина Ватацина Јован III Дука Ватаци
(Дука)
1240 1253 1 јануари 1259 како совладетел на Никеја
18 август 1258 како царица на Никеја
25 јули 1261 како византиска царица
8 ноември 1273 главна царица

1281 единствена царица
11 декември 1282 4 март 1303 Михаил VIII
  Ана Арпад Иштван V
(Арпади)
c. 1260 8 ноември 1273 како совладетел 1281 Андроник II
  Ирина Монфератска Вилхелм III Монфератски
(Алермичи)
1274 1284 царица
16 јануари 1294 ‘‘главна царица’’
1317
  Рита Ерменска Левон III Ерменски
(Хетумиди)
10 јануари/11 јануари 1278 c. 1185 16 јануари 1294 млада царица
1317
единствена царица
12 октомври 1320 јули 1333 Михаил IX
  Аделхајд фон Брауншвајг Хајнрих I фон Брауншвајг-Лјунебург
(Велф)
c. 1293 март 1318 март 1318 ‘‘совладетел’’ 16 август 1324 – 17 август 1324 Андроник III
  Ана Савојска Амадеј V Савојски
(Савоја)
1306 октомври 1326 24 маЈ 1328 15 јуни 1341 1359
  Ирина Асенина Андроник Асен
(Асеневци)
? ? 8 февруари 1347 4 декември 1354 ? Јован VI
  Елена Кантакузина Јован VI Кантакузин
(Кантакузини)
1333 28 мај/29 мај 1347 28 мај/29 мај 1347 ‘‘совладетел’’
4 декември 1354 ‘‘главна царица’’
12 август 1376 10 декември 1396 Јован V
  Ирина Палеологина Димитар Палеолог
(Палеолози)
? 1340 15 април 1353 ‘‘совладетел’’ декември 1357 ? Матеј Кантакузин
  Кераца Бугарска Јован Александар
(Шишмановци)
1348 по 17 август 1355 по 17 август 1355 ‘‘совладетел’’
12 август 1376 ‘‘главна царица’’
1 јули 1379 1390 Андроник IV
  Елена Кантакузина Јован VI Кантакузин
(Кантакузини)
1333 28 маЈ/29 мај 1347 1 јули 1379 ‘‘главна царица’’
14 април 1390 единствена императаторка
17 септември 1390 ‘‘главна царица’’
16 февруари 1391 10 декември 1396 Јован V
  Елена Драгаш Константин Драгаш
(Дејановци)
c. 1372 10 февруари 1392 ‘‘главна царица’’ 21 јули 1425 23 маЈ 1450 Мануил II
  Ирина Гатилусио Франческо II Гатилусио
(Гатилусио)
1333 пред 1397 ‘‘совладетел’’ 22 септември 1408 1 јуни 1440 Јован VII
  Ана Василиевна Василиј I Дмитриевич
(Руриковичи)
1393 c. 1411 1416 август 1417 Јован VIII
  Софија Монфератска Теодор II Монфератски
(Палеолози)
? 19 јануари 1421 19 јануари 1421’‘совладетел’’
21 јули 1425 царица
август 1426 21 август 1434
  Марија Комнина Алексиј IV Велики Комнин
(Комнини)
? септември 1427[4] 17 декември 1439
Портрет Име
македонски, латински, грчки
Татко Родена Брак Царица од Царица до Починала Сопруг

Наводи

уреди
  1. теорија
  2. осиновен
  3. само на теорија
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Третиот брак е последниот кој Православната црква признава за каноничен.
  5. бивша љубовница на Михаил III Пијаницата
  6. Нејзиниот статус е спорен
  7. Четвртиот брак не се признава од страна на Православната црква.
  8. љубовница на Јован I
  9. Sometimes she is not considered the last Byzantine Empress consort before the Fourth Crusader because of the unknown date of her marriage.