Ираклиева династија

Ираклиевата династија е семејството кое владеело со Византиското Царство. Со империјата владеела во периодот од 610 година со назначувањето на Ираклиј I за цар а завршило во 711 по крајот на владеењето на Јустинијан II.