Јустинијанова династија

Јустинијановата династија е семејството кое владеело со Римската Империја. Со империјата владеела во периодот од 518 година со назначувањето на Јустин I за император, а завршила во 602 по крајот на владеењето на Маврикиј. Во текот на оваа династичка власт, Империјата ги вратила поранешните западни римски територии, заземајќи земји во Северна Африка, западен Балкан, јужна Шпанија и Италија.

Семејно стебло уреди