Радиумхемиски елемент, најтежок земноалкален метал, хемиски симбол Ra, атомски број 88. Бил откриен од Марија Кири и нејзиниот сопруг Пјер Кири во 1908 година и изолиран до 1910 година. Сите негови изотопи се радиоактивни.

Радиум  (88Ra)
Општи својства
Име и симболрадиум (Ra)
Изгледметалик сребрено-бела
Радиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Ba

Ra

(Ubn)
франциумрадиумактиниум
Атомски број88
Стандардна атомска тежина (Ar)(226)
Категорија  земноалкален метал
Група и блокгрупа 2 (земноалкални), s-блок
ПериодаVII периода
Електронска конфигурација[Rn] 7s2
по обвивка
2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење1.233 K ​(960 °C) (оспорена)
Точка на вриење2.010 K ​(1.737 °C)
Густина близу с.т.5,5 г/см3
Топлина на топење8.5 kJ/mol
Топлина на испарување113 kJ/mol
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 819 906 1.037 1.209 1.446 1.799
Атомски својства
Оксидациони степени2 ​(се очекува да биде силен базичен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 0,9
Енергии на јонизацијаI: 509,3 kJ/mol
II: 979,0 kJ/mol
Ковалентен полупречник221±2 пм
Ван дер Валсов полупречник283 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на радиум
Разни податоци
Кристална структурателоцентрирана коцкеста (тцк)
Кристалната структура на радиумот
Топлинска спроводливост18,6 W/(m·K)
Електрична отпорност1 µΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањенемагнетен
CAS-број7440-14-4
Историја
ОткриенПјер Кири и Марија Кири (1898)
Првпат издвоенМарија Кири (1910)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на радиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
223Ra расеан 11,43 д α 5,99 219Rn
224Ra траги 3,6319 д α 5,789 220Rn
225Ra веш 14,9 д β 0,356 225Ac
226Ra траги 1600 г α 4,871 222Rn
228Ra траги 5,75 г β 0,046 228Ac
| наводи | Википодатоци

Радиумот не се наоѓа слободно во природата туку се наоѓа во природните руди како што е ураниумовиот оксид или како производ во распаѓање во радиоактивното распаѓање на потешките елементи , вклучувајчи го и ураниумот. Хемиски тој е високо реактивен и има валентност 2 во сите негови соединенија.

Неговата употреба во медицината се намали поради неговата цена и неговата употреба во потрошувачките производи (да ги осветли стрелките на рачните и ѕидните часовници како и за бројчаниците во инструментите беше запрена бидејќи може да предизвика повреди со своето зрачење. Сѐ уште се користи за некои радиографии и како извор на неутрони.

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди