Хемиски симбол — еднобуквен или двобуквен знак (код) што означува еден хемиски елемент, утврден со меѓународен договор. Знакот обично е изведен од латинското име на елементот. Само првата буква се пишува голема. На пример: „He“ за хелиум (helium), „Pb“ з олово (plumbum), „W“ за волфрам (wolfram). Привремените имиња на новооткриените или сè уште несинтетизираните елементи имаат трибуквени симболи врз основа на нивниот атмоски број. На пример, хасиумот имал привремен симбол „Uno“, согласно неговото привремено име унилоктиум (unniloctium).

Покрај ова, на хемиските симболи им се додаваат надзнаци и подзнаци (горен и долен индекс) за да се претстави изотопот на атомот. Надзнак се употребува и за да се обележи јонизација или оксидационен број на елементот.

Надзнаците и подзнаците што опишуваат нуклеотиди или молекули имаат своја положба и значење:

Во кинескиот јазик, секој елемент има свој знак од писмото како симбол.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди