Тулиум (Tm, латински - thulium) - е лантаноид.[2][3] Името го добил од зборот Thule - античко име на Скандинавија. Тулиумот во Земјината кора е застапен во количини од 0,48ppm. Најважни минерали му се:

Тулиум  (69Tm)
Општи својства
Име и симболтулиум (Tm)
Изгледсребрено-сива
Тулиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)


Tm

Md
ербиумтулиумитербиум
Атомски број69
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)168,93422(2)[1]
Категорија  лантаноид
Група и блокгрупа б.б., f-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 4f13 6s2
по обвивка
2, 8, 18, 31, 8, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење1.818 K ​(1.545 °C)
Точка на вриење2.003 K ​(1.730 °C)
Густина близу с.т.9,32 г/см3
кога е течен, при т.т.8,56 г/см3
Топлина на топење16,84 kJ/mol
Топлина на испарување191 kJ/mol
Моларен топлински капацитет27,03 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1.117 1.235 1.381 1.570 (1.821) (2.217)
Атомски својства
Оксидациони степени2, 3 ​(базичен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,25
Енергии на јонизацијаI: 596,7 kJ/mol
II: 1.160 kJ/mol
II: 2.285 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 176 пм
Ковалентен полупречник190±10 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на тулиум
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на тулиумот
Топлинско ширењеполи: 13,3 µм/(m·K) (на с.т.)
Топлинска спроводливост16,9 W/(m·K)
Електрична отпорностполи: 676 nΩ·m (на с.т.)
Магнетно подредувањепарамагнетно (на 300 K)
Модул на растегливост74,0 GPa
Модул на смолкнување30,5 GPa
Модул на збивливост44,5 GPa
Поасонов сооднос0,213
Викерсова тврдост470–650 MPa
Бринелова тврдост470–900 MPa
CAS-број7440-30-4
Историја
Наречен поСпоред Туле, митолошка област во Скандинавија
Откриен и првпат издвоенПер Теодор Клив (1879)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на тулиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
167Tm веш 9,25 д ε 0,748 167Er
168Tm веш 93,1 д ε 1,679 168Er
169Tm 100 % (α) 1,2004 165Ho
170Tm веш 128,6 д β 0,968 170Yb
171Tm веш 1,92 г β 0,096 171Yb
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Извори

уреди
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.
  3. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.