Берилиумхемиски елемент. Тој е лесен метал што влегува во составот на берилот. Има челично-сива боја. Атомскиот број му е 4, додека атомска маса изнесува 9,012182. Служи основно за правење на легури.

Берилиум  (4Be)
Општи својства
Име и симболберилиум (Be)
Изгледметалик бело-сива
Берилиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)


Be

Mg
литиумберилиумбор
Атомски број4
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)9,0121831(5)[1]
Категорија  земноалкален метал
Група и блокгрупа 2 (земноалкални), s-блок
ПериодаII периода
Електронска конфигурација[He] 2s2
по обвивка
2, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење1.560 K ​(1.287 °C)
Точка на вриење3.243 K ​(2.970 °C)
Густина близу с.т.1,85 г/см3
кога е течен, при т.т.1,690 г/см3
Критична точка5.205 K,  MPa (екстраполирана)
Топлина на топење12,2 kJ/mol
Топлина на испарување292 kJ/mol
Моларен топлински капацитет16,443 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1.462 1.608 1.791 2.023 2.327 2.742
Атомски својства
Оксидациони степени+2, +1[2] ​(амфотерен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,57
Енергии на јонизацијаI: 899,5 kJ/mol
II: 1757,1 kJ/mol
II: 14.848,7 kJ/mol
(повеќе)
Атомски полупречникемпириски: 112 пм
Ковалентен полупречник96±3 пм
Ван дер Валсов полупречник153 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на берилиум
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на берилиумот
Брзина на звукот тенка прачка12.890 м/с (при с.т.)[3]
Топлинско ширење11,3 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост200 W/(m·K)
Електрична отпорност36 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањедијамагнетно
Модул на растегливост287 GPa
Модул на смолкнување132 GPa
Модул на збивливост130 GPa
Поасонов сооднос0,032
Мосова тврдост5,5
Викерсова тврдост1.670 MPa
Бринелова тврдост590–1.320 MPa
CAS-број7440-41-7
Историја
ОткриенЛуј Никола Воклен (1797)
Првпат издвоенФридрих Велер и Антоан Биси (1828)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на берилиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
7Be расеан 53,12 д ε 0,862 7Li
γ 0,477
9Be 100 % 9Be е стабилен со 5 неутрони
10Be траги 1,36×106 г β 0,556 10B
| наводи | Википодатоци

Наводи уреди

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. „Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data“ (PDF). bernath.uwaterloo.ca. Посетено на 2007-12-10.
  3. Haynes, William M., уред. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (XCII. изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. стр. 14.48. ISBN 1439855110.