Плутониум — редок радиоактивен, метален и токсичен хемиски елемент. Тоа е цепни елемент кој се користи во повеќето современи јадрени оружја. Најзначајниот изотоп е 239Pu, со полураспад од 24.100 години. Плутониумот може да се произведе од природен ураниум. Најстабилниот изотоп е 244Pu, со полураспад од околу 80 милиони години, доволно долг за да се најде во екстремно мали количества во природата.

Плутониум  (94Pu)
Two shiny pellets of Pu about 3 cm in diameter.
Општи својства
Име и симболплутониум (Pu)
Изгледсребрено бела, зацрнува при изложеност на воздух
Плутониумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Sm

Pu

(Uqh)
нептуниумплутониумамерициум
Атомски број94
Стандардна атомска тежина (Ar)(244)
Категорија  актиноид
Група и блокгрупа б.б., f-блок
ПериодаVII периода
Електронска конфигурација[Rn] 5f6 7s2
по обвивка
2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење912,5 K ​(639,4 °C)
Точка на вриење3.505 K ​(3.228 °C)
Густина близу с.т.19,816 г/см3
кога е течен, при т.т.16,63 г/см3
Топлина на топење2,82 kJ/mol
Топлина на испарување333,5 kJ/mol
Моларен топлински капацитет35,5 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1.756 1.953 2.198 2.511 2.926 3.499
Атомски својства
Оксидациони степени8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ​(амфотерен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,28
Енергии на јонизацијаI: 584,7 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 159 пм
Ковалентен полупречник187±1 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на плутониум
Разни податоци
Кристална структурамоноклинска
Кристалната структура на плутониумот
Брзина на звукот2.260 м/с
Топлинско ширење46,7 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост6,74 W/(m·K)
Електрична отпорност1,460 µΩ·m (при 0 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно
Модул на растегливост96 GPa
Модул на смолкнување43 GPa
Поасонов сооднос0,21
CAS-број7440-07-5
Историја
Наречен поСпоред џуџестата планета Плутон, која пак е именувана според лик од римската митологија Плутон
ОткриенГлен Сиборг, Артур Вол, Џозеф Кенеди, Едвин Мекмилан (1940–1)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на плутониумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
238Pu расеан 87,74 г СЦ 204,66[1]
α 5,5 234U
239Pu траги 2,41×104 г СЦ 207,06
α 5,157 235U
240Pu траги 6,5×103 г СЦ 205,66
α 5,256 236U
241Pu веш 14 г β 0,02078 241Am
СЦ 210,83
242Pu траги 3,73×105 г СЦ 209,47
α 4,984 238U
244Pu траги 8,08×107 г α 4,666 240U
СЦ
| наводи | Википодатоци

Наводи уреди

  1. Magurno & Pearlstein 1981, стр. 835 ff.