Келвин

мерна единица
Формули за претворање на Келвин
од Келвин во Келвин
Целзиус [°C] = [K] − 273,15 [K] = [°C] + 273,15
Фаренхајт [°F] = [K] × 95 − 459,67 [K] = ([°F] + 459,67) × 59
Ранкин [°R] = [K] × 95 [K] = [°R] × 59

Келвин (симбол: K) — основна SI-единица за апсолутна температура. Името го добила по ирскиот научник Вилијам Томсон, Лордот Келвин. Еден келвин (со мали букви) е температурата што е еднаква на 1273,16 од термодинамичката температура на тројната точка на водата. Нулата на Келвиновата скала е спуштена во однос на Целзиусовата на вредноста 273,15 °C. Оваа точка се означува како 0 K и се вика апсолутна нула.

Споредба на скали уреди

Поврзано уреди