Рениум (Re, лат. rhenium) — преоден метал.[3][4] Името го добил по реката Рајна.

Рениум  (75Re)
Општи својства
Име и симболрениум (Re)
Изгледсребрено-сива
Рениумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Tc

Re

Bh
волфрамрениумосмиум
Атомски број75
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)186,207(1)[1]
Категорија  преоден метал
Група и блокгрупа 7, d-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d5 6s2
по обвивка
2, 8, 18, 32, 13, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење3.459 K ​(3.186 °C)
Точка на вриење5.869 K ​(5.596 °C)
Густина близу с.т.21,02 г/см3
кога е течен, при т.т.18,9 г/см3
Топлина на топење60,43 kJ/mol
Топлина на испарување704 kJ/mol
Моларен топлински капацитет25,48 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 3.303 3.614 4.009 4.500 5.127 5.954
Атомски својства
Оксидациони степени7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, −3 ​(благ киселински оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,9
Енергии на јонизацијаI: 760 kJ/mol
II: 1.260 kJ/mol
II: 2.510 kJ/mol
(повеќе)
Атомски полупречникемпириски: 137 пм
Ковалентен полупречник151±7 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на рениум
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на рениумот
Брзина на звукот тенка прачка4.700 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење6,2 µм/(m·K)
Топлинска спроводливост48 W/(m·K)
Електрична отпорност193 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно[2]
Модул на растегливост463 GPa
Модул на смолкнување178 GPa
Модул на збивливост370 GPa
Поасонов сооднос0,30
Мосова тврдост7
Викерсова тврдост1.350–7.850 MPa
Бринелова тврдост1.320–2.500 MPa
CAS-број7440-15-5
Историја
Наречен поСпоред реката Рајна
Откриен и првпат издвоенМасаката Огава (1908)
Именуван одВалтер Нодак, Ида Нодак, Ото Берг (1922)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на рениумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
185Re 37,4 % (α) 2,1947 181Ta
187Re 62,6 % 4,12×1010 г α 1,653 183Ta
β 0,0026 187Os
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Рениумот е застапен во Земјината кора во количина од 4×10-4 ppm (анг. parts per million).

Извори

уреди
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., уред. (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th. изд.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
  3. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  4. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.