Аргонхемиски елемент со симбол Ar. Аргонот има атомски број 18 и е третиот елемент во групата 18 од периодниот систем (припаѓа на благородните гасови). Аргонот е присутен во Земјината атмосфера малку помалку од 1%, правејќи го најзастапениот инертен гас на Земјата.

Аргон  (18Ar)
Цевка исполнета со светлечки виолетов гас
Спектрални линии на аргонот
Општи својства
Име и симболаргон (Ar)
ИзгледБезбоен гас со виолетов сјај при изложеност на високонапонско поле
Аргонот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Ne

Ar

Kr
хлораргонкалиум
Атомски број18
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)39,948(1)[1]
Категорија  благороден гас
Група и блокгрупа 18 (благородни гасови), p-блок
ПериодаIII периода
Електронска конфигурација[Ne] 3s2 3p6
по обвивка
2, 8, 8
Физички својства
Фазагасна
Точка на топење83,81 K ​(−189,34 °C)
Точка на вриење87,302 K ​(−185,848 °C)
Густина при стп (0 °C и 101,325 kPa)1,784 г/Л
кога е течен, при т.в.1,3954 г/см3
Тројна точка83,8058 K, ​68,89 kPa[2]
Критична точка150,687 K, 4,863 MPa[2]
Топлина на топење1,18 kJ/mol
Топлина на испарување6,53 kJ/mol
Моларен топлински капацитет20,85[3] J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K)   47 53 61 71 87
Атомски својства
Оксидациони степени0
ЕлектронегативностПолингова скала: нема податоци
Енергии на јонизацијаI: 1.520,6 kJ/mol
II: 2.665,8 kJ/mol
II: 3.931 kJ/mol
(повеќе)
Ковалентен полупречник106±10 пм
Ван дер Валсов полупречник188 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на аргон
Разни податоци
Кристална структурастраноцентрирана коцкеста (сцк)
Кристалната структура на аргонот
Брзина на звукот323 м/с (гас на 27 °C)
Топлинска спроводливост17,72×103  W/(m·K)
Магнетно подредувањедијамагнетно[4]
CAS-број7440–37–1
Историја
Откриен и првпат издвоенЏон Страт и Вилијам Рамзи (1894)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на аргонот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
36Ar 0,337 % (β+β+) 0,4335 36S
37Ar веш 35 д ε 0,813 37Cl
38Ar 0,063 % 38Ar е стабилен со 20 неутрони
39Ar расеан 269 г β 0,565 39K
40Ar 99,600 % 40Ar е стабилен со 22 неутрони
41Ar веш 109,34 мин β 2,49 41K
42Ar веш 32,9 г β 0,600 42K
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Поважни особености уреди

Аргонот и кислородот имаат приближно иста растворливост во вода и се 2,5 пати порастворливи во вода отколку азотот. Овој високостабилен елемент е безбоен, без мирис и без вкус, како и нетоксичен во двете свои агрегатни состојби - како течност и како гас. Аргонот е инертен под повеќето услови и не образува потврдени стабилни хемиски соединенија при собна температура. Образувањето на аргон хидрофлуорид (HArF), метастабилно соединение на аргонот со флуорот и водородот, било за првпат пријавено од истражувачите при Универзитетот на Хелсинки во 2000 година.

Иако неутралните хемиски соединенија на аргонот се ограничени на HArF, аргонот може да образува клатрати со водените молекули кога неговите атоми се заробени од водата. Исто така, добро познати се и јоните кои содржат аргон, на пример ArH+, како и ексцитираните комплекси, на пример ArF. Теоретските пресметувања со компјутери покажале неколку аргонски соединенија кои би требало да се стабилни, но за кои не се познати синтетски патишта.

Агрегатна состојба уреди

гас течност цврста супстанца
смртоносен смртоносен смртоносен
супер смртоносен супер смртоносен супер смртоносен

Употреба уреди

 
Боци со аргон кои се користат како пламеногасачи.
 
Разелектризирана туба наполнета со аргонски гас дава светла светлина кога електрична струја поминува низ неа.

Аргонот се користи во инкадесцентното осветлување и другите апликации во кои двоатомскиот азот не е доволно инертен. Аргонот нема да реагира со жичката на светилките дури и при високи температури.

Наводи уреди

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. 2,0 2,1 Haynes, William M., уред. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (XCII. изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. стр. 4.121. ISBN 1439855110.
  3. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., уред. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (LXXXVI. изд.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.