Ковалентен полупречник

Ковалентен полупречник (ковалентен радиус) или валентен полупречник (валентен радиус) — средното растојание на најоддалечените електрони од атомското јадро на два или повеќе атоми кои учествуваат при образувањето на хемиски врски (се викаат уште и валентни електрони). Ковалентниот полупречник е речиси еднаков на половината од средната должина на поединечните хемиски врски кои ги градат тие атоми. Ковалентните полупречници на атомите се околу 25 - 50% помали од нивните Ван дер Валсови полупречници.

Споредба на Ван дер Валсовиот и ковалентниот полупречник кај некои атоми

уреди
Атом    Ковалентен полупречник     Ван дер Валсов полупречник
N 0.7 1.5
P 1.1 1.9
S 1.04 1.85
I 1.33 2.15

Поврзано

уреди