Волфрам (W, лат. wolframium) — преоден метал од VIB група.[4][5] Името го добил од германскиот збор Wolfram која означува безвреден метал.

Волфрам  (74W)
Општи својства
Име и симболволфрам (W)
Изгледсјаен сивкаво-бел
Волфрамот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Mo

W

Sg
танталволфрамрениум
Атомски број74
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)183,84(1)[1]
Категорија  преоден метал
Група и блокгрупа 6, d-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d4 6s2[2]
по обвивка
2, 8, 18, 32, 12, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење3.695 K ​(3.422 °C)
Точка на вриење6.203 K ​(5.930 °C)
Густина близу с.т.19,25 г/см3
кога е течен, при т.т.17,6 г/см3
Критична точка13.892 K,  MPa
Топлина на топење35,3 kJ/mol
Топлина на испарување774 kJ/mol
Моларен топлински капацитет24,27 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 3.477 3.773 4.137 4.579 5.127 5.823
Атомски својства
Оксидациони степени6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, −2, −4 ​(благ киселински оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 2,36
Енергии на јонизацијаI: 770 kJ/mol
II: 1.700 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 139 пм
Ковалентен полупречник162±7 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на волфрам
Разни податоци
Кристална структурателоцентрирана коцкеста (тцк)
Кристалната структура на волфрамот
Брзина на звукот тенка прачка4.620 м/с (при с.т.) (кален)
Топлинско ширење4,5 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост173 W/(m·K)
Електрична отпорност52,8 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно[3]
Модул на растегливост411 GPa
Модул на смолкнување161 GPa
Модул на збивливост310 GPa
Поасонов сооднос0,28
Мосова тврдост7,5
Викерсова тврдост3.430–4.600 MPa
Бринелова тврдост2.000–4.000 MPa
CAS-број7440-33-7
Историја
Наречен поод германски wolfram
ОткриенКарл Вилхелм Шиле (1781)
Првпат издвоенХуан Хосе Елхујар and Фаусто Елхујар (1783)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на волфрамот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
180W 0,12 % 1,8×1018 г α 2,516 176Hf
181W веш 121,2 д ε 0,188 181Ta
182W 26,50 % >1,7×1020 г (α) 1,772 178Hf
183W 14.31 % >8×1019 г (α) 1,680 179Hf
184W 30,64 % >1,8×1020 г (α) 1,123 180Hf
185W веш 75,1 д β 0,433 185Re
186W 28,43 % >4,1×1018 г (α) 1,656 182Hf
(ββ) 186Os
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Волфрамот е застапен во Земјината кора во количина од 1 ppm (англ. parts per million). Најважни минерали на волфрамот се: шелит CaWO4 и волфрамит (Fe,Mn)WO4.

Наводи уреди

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Berger, Dan. „Why does Tungsten not 'Kick' up an electron from the s sublevel ?“. Bluffton College, USA.
  3. Lide, D. R., уред. (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th. изд.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
  4. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  5. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.