Лутециум (Lu, латински - lutetium) — лантаноид.[3][4] Името го добил според латинскиот назив за Париз. Најважни минерали му се:

Лутециум  (71Lu)
Општи својства
Име и симболлутециум (Lu)
Изгледсребрено-бела
Лутециумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Y

Lu

Lr
итербиумлутециумхафниум
Атомски број71
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)174,9668(1)[1]
Категорија  лантаноид, понекогаш се смета за преоден метал
Група и блокгрупа б.б., d-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 6s2 4f14 5d1
по обвивка
2, 8, 18, 32, 9, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење1.925 K ​(1.652 °C)
Точка на вриење3.675 K ​(3.402 °C)
Густина близу с.т.9,841 г/см3
кога е течен, при т.т.9,3 г/см3
Топлина на топењеоколу 22 kJ/mol
Топлина на испарување414 kJ/mol
Моларен топлински капацитет26,86 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1.906 2.103 2.346 (2.653) (3.072) (3.663)
Атомски својства
Оксидациони степени3, 2, 1 ​(слаб базичен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,27
Енергии на јонизацијаI: 523,5 kJ/mol
II: 1.340 kJ/mol
II: 2.022,3 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 174 пм
Ковалентен полупречник187±8 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на лутециум
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на лутециумот
Топлинско ширењеполи: 9,9 µм/(m·K) (на с.т.)
Топлинска спроводливост16,4 W/(m·K)
Електрична отпорностполи: 582 nΩ·m (на с.т.)
Магнетно подредувањепарамагнетно[2]
Модул на растегливост68,6 GPa
Модул на смолкнување27,2 GPa
Модул на збивливост47,6 GPa
Поасонов сооднос0,261
Викерсова тврдост755–1.160 MPa
Бринелова тврдост890–1.300 MPa
CAS-број7439-94-3
Историја
Наречен поПо Лутеција, латинското име за Париз, во римскиот период
ОткриенЖорж Урбан и Карл Ауер фон Велзбах (1906)
Првпат издвоенКарл Ауер фон Велзбах (1906)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на лутециумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
173Lu веш 1,37 г ε 0,671 173Yb
174Lu веш 3,31 г ε 1,374 174Yb
175Lu 97,41 % (α) 1,6197 171Tm
176Lu 2,59 % 3,78×1010 г β 1,193 176Hf
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Наводи уреди

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., уред. (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th. изд.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
  3. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.
  4. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.