Требиум (Tb, латински - terbium) — лантаноид.[2][3] Еден од 4-те елементи кои името го добиле според шведскиот град Ytterb. Трербиумот во Земјината кора е застапев во количини од 1,1ppm. Најважен минерал на тррбиум е: монацит (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Tb)PO4.

Тербиум  (65Tb)
Општи својства
Име и симболтербиум (Tb)
Изгледсребрено-бела
Тербиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)


Tb

Bk
гадолиниумтербиумдиспрозиум
Атомски број65
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)158,92535(2)[1]
Категорија  лантаноид
Група и блокгрупа б.б., f-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 4f9 6s2
по обвивка
2, 8, 18, 27, 8, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење1.629 K ​(1.356 °C)
Точка на вриење3.396 K ​(3.123 °C)
Густина близу с.т.8,23 г/см3
кога е течен, при т.т.7,65 г/см3
Топлина на топење10,15 kJ/mol
Топлина на испарување391 kJ/mol
Моларен топлински капацитет28,91 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1.789 1.979 (2.201) (2.505) (2.913) (3.491)
Атомски својства
Оксидациони степени4, 3, 2, 1 ​(благ базичен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,2 (?)
Енергии на јонизацијаI: 565,8 kJ/mol
II: 1.110 kJ/mol
II: 2.114 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 177 пм
Ковалентен полупречник194±5 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на тербиум
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на тербиумот
Брзина на звукот тенка прачка2.620 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширењеat с.т. α, поли: 10,3 µм/(m·K)
Топлинска спроводливост11,1 W/(m·K)
Електрична отпорностα, поли: 1,150 µΩ·m (на с.т.)
Магнетно подредувањепарамагнетно на 300 K
Модул на растегливостα облик: 55,7 GPa
Модул на смолкнувањеα облик:  22,1 GPa
Модул на збивливостα облик:  38,7 GPa
Поасонов соодносα облик:  0,261
Викерсова тврдост450–865 MPa
Бринелова тврдост675–1.200 MPa
CAS-број7440-27-9
Историја
Наречен поСпоред Итерби (Шведска), каде бил ископан
Откриен и првпат издвоенКарл Густав Мосандер (1842)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на тербиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
157Tb веш 71 г ε 0,060 157Gd
158Tb веш 180 г ε 1,220 158Gd
β 0,937 158Dy
159Tb 100 % (СЦ) <74,878
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Наводи уреди

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  3. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.