Астат

хемиски елемент

Астат (At, лат. astatium) — халоген елемент.[7][8] Името на елементот потекнува од грчкиот збор astatos што всушност значи непостојан.

Астат  (85At)
Општи својства
Име и симболастат (At)
Изгледнепознат, најверојатно металик
Астатот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
 I 

At

Ts
полониумастатрадон
Атомски број85
Стандардна атомска тежина (Ar)(210)
Категорија  металоид, понекогаш се смета за неметал, или пак за метал[1][2]
Група и блокгрупа 17 (халогени), p-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
по обвивка
2, 8, 18, 32, 18, 7
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење575 K ​(302 °C)
Точка на вриење610 K ​(337 °C)
Густина близу с.т.(At2) 6,35±0,15 г/см3 (предвидена)[3]
Моларна зафатнина(At2) 32,94 cm3/mol (предвиден)[3]
Топлина на топењеca. 6 kJ/mol
Топлина на испарување(At2) 54,39 kJ/mol[4]
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 361 392 429 475 531 607
Атомски својства
Оксидациони степени−1, +1, +3, +5, +7[5]
ЕлектронегативностПолингова скала: 2,2
Енергии на јонизацијаI: 899,003 kJ/mol[6]
Ковалентен полупречник150 пм
Ван дер Валсов полупречник202 пм
Разни податоци
Кристална структурастраноцентрирана коцкеста (сцк)
Кристалната структура на астатот

(предвидена)[2]
Топлинска спроводливост1,7 W/(m·K)
CAS-број7440-68-8
Историја
Наречен поОд старогрчкиот збор астат (αστατος), што значи „нестабилен“
ОткриенДејл Корсон, Кенет Рос Мекензи, Емилио Сегре (1940)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на астатот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
209At веш 5,41 ч β+ 3,486 209Po
α 5,758 205Bi
210At веш 8,1 ч β+ 3,981 210Po
α 5,632 206Bi
211At веш 7,21 ч ε 0,786 211Po
α 5.983 207Bi
| наводи | Википодатоци

Извори

уреди
  1. Corson, MacKenzie & Segrè 1940.
  2. 2,0 2,1 Hermann, A.; Hoffmann, R.; Ashcroft, N. W. (2013). „Condensed Astatine: Monatomic and Metallic“. Physical Review Letters. 111 (11): 116404-1–116404-5. doi:10.1103/PhysRevLett.111.116404.
  3. 3,0 3,1 Bonchev, D.; Kamenska, V. (1981). „Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements“. The Journal of Physical Chemistry. ACS Publications. 85 (9): 1177–86. doi:10.1021/j150609a021. Посетено на 6 May 2013.
  4. Glushko, V. P.; Medvedev, V. A.; Bergma, G. A. (1966). Termicheskie Konstanty Veshchestv (руски). 1. Nakua. стр. 65.
  5. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2. изд.). Butterworth-Heinemann. стр. 28. ISBN 0080379419.
  6. Rothe, S.; Andreyev, A. N.; Antalic, S.; Borschevsky, A.; Capponi, L.; Cocolios, T. E.; De Witte, H.; Eliav, E.; и др. (2013). „Measurement of the First Ionization Potential of Astatine by Laser Ionization Spectroscopy“. Nature Communications. 4: 1–6. doi:10.1038/ncomms2819. PMC 3674244. PMID 23673620.
  7. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.
  8. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.