Берклиум (Bk, лат. berkelium) — актиноид.[2][3] Името го добил според градот Беркли во Калифорнија, кој бил средиште на некогашниот Калифорниски универзитет и еден од најголемите центри за истражување на јадрата во светот.

Берклиум  (97Bk)
Општи својства
Име и симболберклиум (Bk)
Изгледсребрена
Берклиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Tb

Bk

(Uqe)
кириумберклиумкалифорниум
Атомски број97
Стандардна атомска тежина (Ar)(247)
Категорија  актиноид
Група и блокгрупа б.б., f-блок
ПериодаVII периода
Електронска конфигурација[Rn] 5f9 7s2
по обвивка
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топењебета: 1259 K ​(986 °C)
Точка на вриењебета: 2900 K ​(2.627 °C)
Густина близу с.т.алфа: 14.78 г/см3
бета: 13.25 г/см3
Топлина на топење7,92 kJ/mol (пресметана)
Атомски својства
Оксидациони степени2, 3, 4
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,3
Енергии на јонизацијаI: 601 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 170 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на берклиум
Разни податоци
Кристална структурадвојно шестаголна збиена (дшаз)
Кристалната структура на берклиумот
Топлинска спроводливост10 W/(m·K)
Магнетно подредувањепарамагнетно
CAS-број7440-40-6
Историја
Наречен поСпоред Беркли, Калифорнија, каде и бил откриен
ОткриенЛоренс Берклиева национална лабораторија (1949)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на берклиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
245Bk веш 4,94 д ε 0,810 245Cm
α 6,455 241Am
246Bk веш 1,8 д α 6,070 242Am
ε 1,350 246Cm
247Bk веш 1380 г α 5,889 243Am
248Bk веш >300 г[1] α 5,803 244Am
249Bk расеан 330 д α 5,526 245Am
СЦ
β 0,125 249Cf
| наводи | Википодатоци

Извори

уреди
  1. doi:10.1016/0029-5582(65)90719-4
    Овој навод ќе се дополни автоматски во текот на следните неколку минути. Можете да го прескокнете редот или да го проширите рачно
  2. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  3. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.