Нептуниум (Np, лат. neptunium) — радиоактивен актиноиден метал.[3] Името го добил според планетата Нептун.[4] Нептуниум е радиоактивен елемент со сребрена боја, кој не е застапен во природата. Реагира со кислород, водена пареа и киселини. Со бази не реагира. Елементот е откриен во 1940 година во САД, но тоа откритие е објавено дури 6 години подоцна.

Нептуниум  (93Np)
Општи својства
Име и симболнептуниум (Np)
Изгледметалик сребрена
Нептуниумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технециум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Pm

Np

(Uqp)
ураниумнептуниумплутониум
Атомски број93
Стандардна атомска тежина (Ar)(237)
Категорија  актиноид
Група и блокгрупа б.б., f-блок
ПериодаVII периода
Електронска конфигурација[Rn] 5f4 6d1 7s2
по обвивка
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење912±3 K ​(639±3 °C)
Точка на вриење4.447 K ​(4.174 °C) (екстраполиран)
Густина близу с.т.alpha: 20,45 г/см3[1]
прифатена стандардна вредност: 19.38 г/см3
Топлина на топење5,19 kJ/mol
Топлина на испарување336 kJ/mol
Моларен топлински капацитет29,46 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 2.194 2.437
Атомски својства
Оксидациони степени7, 6, 5, 4, 3, 2 ​(амфотерен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,36
Енергии на јонизацијаI: 604,5 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 155 пм
Ковалентен полупречник190±1 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на нептуниум
Разни податоци
Кристална структураорторомпска
Кристалната структура на нептуниумот
Топлинска спроводливост6,3 W/(m·K)
Електрична отпорност1,220 µΩ·m (22 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно[2]
CAS-број7439-99-8
Историја
Наречен поСпоред планетата Нептун, именувана според лик од римската митологија Нептун
ОткриенЕдвин Мекмилан и Филип Абелсон (1940)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на нептуниумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
235Np веш 396,1 д α 5,192 231Pa
ε 0,124 235U
236Np веш 1,54×105 г ε 0,940 236U
β 0,940 236Pu
α 5,020 232Pa
237Np расеан 2,144×106 г α 4,959 233Pa
239Np траги 2,356 д β 0,218 239Pu
| наводи | Википодатоци

Извори

уреди
  1. Sanchez, Rene G.; Loaiza, David J.; Kimpland, Robert H.; Hayes, David K.; Cappiello, Charlene C.; Myers, William L.; Jaegers, Peter J.; Clement, Steven D.; Butterfield, Kenneth B. „Criticality of a 237Np Sphere“ (PDF). Japanese Atomic Energy Agency. Посетено на 2014-08-06.
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  3. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.
  4. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.