Предлошка:Инфокутија рубидиум

Рубидиум  (37Rb)
Rb5.JPG
Општи својства
Име и симболрубидиум (Rb)
Изгледсиво-бела
Рубидиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
K

Rb

Cs
криптонрубидиумстронциум
Атомски број37
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)85,4678(3)[1]
Категорија  алкален метал
Група и блокгрупа 1 (алкални), s-блок
ПериодаV периода
Електронска конфигурација[Kr] 5s1
по обвивка
2, 8, 18, 8, 1
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење312,45 K ​(39,30 °C)
Точка на вриење961 K ​(688 °C)
Густина близу с.т.1,532 г/см3
кога е течен, при т.т.1,46 г/см3
Тројна точка312,41 K, ​? kPa[2]
Критична точка2093 K, 16 MPa (екстраполирана)[2]
Топлина на топење2,19 kJ/mol
Топлина на испарување69 kJ/mol
Моларен топлински капацитет31,060 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 434 486 552 641 769 958
Атомски својства
Оксидациони степени+1, −1 ​(силна базичен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 0,82
Енергии на јонизацијаI: 403 kJ/mol
II: 2.632,1 kJ/mol
II: 3.859,4 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 248 пм
Ковалентен полупречник220±9 пм
Ван дер Валсов полупречник303 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на рубидиум
Разни податоци
Кристална структурателоцентрична коцкеста (тцк)
Кристалната структура на рубидиумот
Брзина на звукот тенка прачка1.300 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење90 µм/(m·K)[3] (при с.т.)
Топлинска спроводливост58,2 W/(m·K)
Електрична отпорност128 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно[4]
Модул на растегливост2,4 GPa
Модул на збивливост2,5 GPa
Мосова тврдост0,3
Бринелова тврдост0,216 MPa
CAS-број7440-17-7
Историја
ОткриенРоберт Бунсен и Густав Кирхоф (1861)
Првпат издвоенЃерѓ де Хевеши
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на рубидиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
83Rb веш 86,2 d ε 83Kr
γ 0,52, 0,53,
0,55
84Rb веш 32,9 d ε 84Kr
β+ 1,66, 0,78 84Kr
γ 0,881
β 0,892 84Sr
85Rb 72,17% 85Rb е стабилен со 48 неутрони
86Rb веш 18,65 d β 1,775 86Sr
γ 1,0767
87Rb 27,83% 4,9×1010 y β 0,283 87Sr
| наводи | Википодатоци

Наводи

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. 2,0 2,1 Haynes, William M., уред (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (XCII издание). Boca Raton, FL: CRC Press. стр. 4.122. ISBN 1439855110. 
  3. http://www.owlnet.rice.edu/~msci301/ThermalExpansion.pdf
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., уред (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (LXXXVI издание). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.