Изотопна анализа

(Пренасочено од Стабилен изотоп)

Изотопна анализа е идентификација на изотопниот запис, дистрибуција на одредени стабилни изотопи и хемиски елементи во рамките на хемиските соединенија. Ова може да биде употребено на намирниците за храна за да се направи анализа на исхраната, трофичното ниво и прехраната.

Спектрометар за маси на магнетни сектори што се користи во анализа на соодносот на изотопи, преку топлинска јонизација

Примена

уреди

Археологија/антропологија

уреди

Коските откриени на археолошките наоѓалишта можат да бидат анализирани со изотопи за да се добијат информации во однос на исхраната и преселбите.

Екологија

уреди

Сите биолошки активни елементи постојат во голем број на различни изотопски форми, од кои барем две-три се стабилни. На пример најчестиот јаглерод е присутен како 12C.