Брзината на звукот c (од лат. celeritas - забрзува) варира во зависност од материјата низ која поминува самиот звук.

F/A-18 Хорнет како го пробива звучниот ѕид над Тихиот Океан во близина на Јужна Кореја.
Врската на надморската висина со густината, притисокот, брзината на звукот и температурата со приближни висини за разни тела.

Најчесто овој поим се однесува на брзината на звукот во воздухот. Тука брзината зависи од атмосферсите услови, при што најважен фактор е температурата, додека воздушниот притисок нема никакво влијание. Звукот патува побавно со зголемена надморска висина, главно како резултат на промената на температурата. Просечната брзина на звукот (во метри во секунда) може да се пресмета со формулата:

каде (тета) е температурата во Целзиусови степени.

Наводи

уреди

Поврзано

уреди