Брзина на звукот

Брзината на звукот c (од лат. celeritas - забрзува) варира во зависност од материјата низ која поминува самиот звук.

F/A-18 Хорнет како го пробива звучниот ѕид над Тихиот Океан во близина на Јужна Кореја

Најчесто овој поим се однесува на брзината на звукот во воздухот. Тука брзината зависи од атмосферсите услови, при што најважен фактор е температурата, додека воздушниот притисок нема никакво влијание. Звукот патува побавно со зголемена надморска висина, главно како резултат на промената на температурата. Просечната брзина на звукот (во метри во секунда) може да се пресмета со формулата:

каде што (тета) е температурата во Целзиусови степени.

ПоврзаноУреди