Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/изотопен распад3 (2 2 1)

|- | rowspan="5" style="vertical-align:middle;" | {{{mn}}}{{{sym}}} | rowspan="5" style="vertical-align:middle; " | {{{na}}} | rowspan="5" style="vertical-align:middle;text-align:right;" | {{{hl}}} | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | {{{dm1}}} | {{{de1a}}} | {{{pn1a}}}{{{ps1a}}} |- | {{{de1b}}} | {{{pn1b}}}{{{ps1b}}} |- | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | {{{dm2}}} | {{{de2a}}} | {{{pn2a}}}{{{ps2a}}} |- | {{{de2b}}} | {{{pn2b}}}{{{ps2b}}} |- | {{{dm3}}} | {{{de3}}} | {{{pn3}}}{{{ps3}}}

Икона за документација Документација за предлошка[создај]