Предлошка:Инфокутија технециум

Технециум  (43Tc)
Technetium.jpg
Општи својства
Име и симболтехнециум (Tc)
Изгледсјаен сив метал
Технециумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Mn

Tc

Re
молибдентехнециумрутениум
Атомски број43
Стандардна атомска тежина (Ar)[98]
Категорија  преоден метал
Група и блокгрупа 7, d-блок
ПериодаV периода
Електронска конфигурација[Kr] 4d5 5s2
по обвивка
2, 8, 18, 13, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење2.430 K ​(2.157 °C)
Точка на вриење4.538 K ​(4.265 °C)
Густина близу с.т.11 г/см3
Топлина на топење33,29 kJ/mol
Топлина на испарување585,2 kJ/mol
Моларен топлински капацитет24,27 J/(mol·K)
парен притисок (екстраполиран)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 2.727 2.998 3.324 3.726 4.234 4.894
Атомски својства
Оксидациони степени7, 6, 5, 4, 3,[1] 2, 1,[1] −1, −3 ​(силен киселински оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,9
Енергии на јонизацијаI: 702 kJ/mol
II: 1.470 kJ/mol
II: 2.850 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 136 пм
Ковалентен полупречник147±7 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на технециум
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на технециумот
Брзина на звукот тенка прачка16.200 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење7,1 µм/(m·K)[2] (на с.т.)
Топлинска спроводливост50,6 W/(m·K)
Електрична отпорност200 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно
CAS-број7440-26-8
Историја
ПредвиделДмитри Менделеев (1871)
Откриен и првпат издвоенЕмилио Сегре и Карло Периеро (1937)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на технециумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
95mTc веш 61 d ε 95Mo
γ 0,204, 0,582,
0,835
ВК 0,0389, e 95Tc
96Tc веш 4,3 d ε 96Mo
γ 0,778, 0,849,
0,812
97Tc веш 2,6×106 y ε 97Mo
97mTc веш 91 d ВК 0,965, e 97Tc
98Tc веш 4,2×106 y β 0,4 98Ru
γ 0,745, 0,652
99Tc траги 2,111×105 y β 0,294 99Ru
99mTc веш 6,01 h БК 0,142, 0,002 99Tc
γ 0,140
| наводи | Википодатоци

Наводи

  1. 1,0 1,1 „Technetium: technetium(III) iodide compound data“. OpenMOPAC.net. конс. 2007-12-10. 
  2. http://www.owlnet.rice.edu/~msci301/ThermalExpansion.pdf