Предлошка:Инфокутија ванадиум

Ванадиум  (23V)
Vanadium etched.jpg
Општи својства
Име и симболванадиум (V)
Изгледсино сивкаво-сребрен метал
Ванадиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)


V

Nb
титанванадиумхром
Атомски број23
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)50,9415(1)[1]
Категорија  преоден метал
Група и блокгрупа 5, d-блок
ПериодаIV периода
Електронска конфигурација[Ar] 3d3 4s2
по обвивка
2, 8, 11, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење2.183 K ​(1.910 °C)
Точка на вриење3.680 K ​(3.407 °C)
Густина близу с.т.6 г/см3
кога е течен, при т.т.5,5 г/см3
Топлина на топење21,5 kJ/mol
Топлина на испарување444 kJ/mol
Моларен топлински капацитет24,89 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 2.101 2.289 2.523 2.814 3.187 3.679
Атомски својства
Оксидациони степени5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(амфотеричен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,63
Енергии на јонизацијаI: 650,9 kJ/mol
II: 1.414 kJ/mol
II: 2.830 kJ/mol
(повеќе)
Атомски полупречникемпириски: 134 пм
Ковалентен полупречник153±8 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на ванадиум
Разни податоци
Кристална структурателоцентрична коцкеста (тцк)
Кристалната структура на ванадиумот
Брзина на звукот тенка прачка4.560 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење8,4 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост30,7 W/(m·K)
Електрична отпорност197 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно
Модул на растегливост128 GPa
Модул на смолкнување47 GPa
Модул на збивливост160 GPa
Поасонов сооднос0,37
Мосова тврдост6,7
Викерсова тврдост628–640 MPa
Бринелова тврдост600–742 MPa
CAS-број7440-62-2
Историја
ОткриенАндрес Мануел дел Рио (1801)
Првпат издвоенНилс Габриел Сефстром (1830)
Именуван одНилс Габриел Сефстром (1830)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на ванадиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП

Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay2 Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes stable

| наводи | Википодатоци

Наводи

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights