IV периода на периодниот систем

Четртата перода на хемиските елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, десет преодни метали, еден слаб метал, два метали, еден халоген елемент и еден благороден гас. Четвртата периода во себе содржи: калиум, калциум, скандиум, титан, ванадиум, хром, манган, железо, кобалт, никел, бакар, цинк, галиум, германиум, астат, селен, бром и криптон. Сите овие елементи имаат атомски броеви помеѓу 19 и 36. Во оваа период се наоѓаат 18 хемиски елементи. Четвртата периода на хемиски елементи содржи некои од најважните метали кои човекот ги применува во секојдневниот живот.