Атмосфера (од грчкото ατμός - атмос, „пареа“ + σφαίρα - „сфера“) е слој од гасови кои можат да опкружат едно материјално тело со одредена маса,[1] зависно од гравитацијата на телото, кои се задржуваат за подолго време ако гравитацијата е висока, а температурата на атмосферата е ниска. Некои планети се составени од различни видови гасови, но само нивната надворешна обвивка е атмосфера (видете гасовити џинови).

Дел од активната атмосфера на Јупитер, вклучувајќи ја и Големата црвена дамка.

Поимот ѕвездена атмосфера го опишува надворешниот дел од ѕвездата. Ѕвездите со релативно ниска температура можат да формираат соединенија од молекули во нивната надворешна атмосфера. Земјината атмосфера, која содржи кислород кој се користи од поголем дел организми за дишење и јаглерод диоксид кој го користат растенијата, алгите и цијанобактериите за фотосинтеза, исто така ги штити живите организми од штетното влијание на сончевите ултравиолетови зраци. Нејзиниот моментален состав е производ на билионите години од биохемичките модификации предизвикани од живите организми. Таа има четири слоја или сфери: Тропосфера: тоа е сфера во која има најмногу кислород и таму се случуваат сите појави и процеси и таму има услови за живот. Тоа е најнискиот слој кој се наоѓа до висина од 12км. Има и егзосфера стратосфера и јоносфера

Поврзано уреди

Наводи уреди