Предлошка:Инфокутија кадмиум

Кадмиум  (48Cd)
Cadmium-crystal bar.jpg
Општи својства
Име и симболкадмиум (Cd)
Изгледметалик сребрено синкаво-сива
Кадмиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Zn

Cd

Hg
среброкадмиуминдиум
Атомски број48
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)112,414(4)[1]
Категорија  преоден метал, се смета и за слаб метал
Група и блокгрупа 12, d-блок
ПериодаV периода
Електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2
по обвивка
2, 8, 18, 18, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење594,22 K ​(321,07 °C)
Точка на вриење1.040 K ​(767 °C)
Густина близу с.т.8,65 г/см3
кога е течен, при т.т.7,996 г/см3
Топлина на топење6,21 kJ/mol
Топлина на испарување99,87 kJ/mol
Моларен топлински капацитет26,020 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 530 583 654 745 867 1.040
Атомски својства
Оксидациони степени2, 1 ​(средно базичен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,69
Енергии на јонизацијаI: 867,8 kJ/mol
II: 1631,4 kJ/mol
II: 3.616 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 151 пм
Ковалентен полупречник144±9 пм
Ван дер Валсов полупречник158 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на кадмиум
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на кадмиумот
Брзина на звукот тенка прачка2.310 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење30,8 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост96,6 W/(m·K)
Електрична отпорност72,7 nΩ·m (at 22 °C)
Магнетно подредувањедијамагнетно[2]
Модул на растегливост50 GPa
Модул на смолкнување19 GPa
Модул на збивливост42 GPa
Поасонов сооднос0,30
Мосова тврдост2
Бринелова тврдост203–220 MPa
CAS-број7440-43-9
Историја
Откриен и првпат издвоенКарл Самуел Лебрехт Херман и Фридрих Стромејер (1817)
Именуван одФридрих Стромејер (1817)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на кадмиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП

Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay2 Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay Предлошка:Инфокутија Хемиски елемент/isotopes decay

Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Наводи

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., уред. (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (изд. 86th.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.