Предлошка:Инфокутија бизмут

Бизмут  (83Bi)
Bismuth crystals and 1cm3 cube.jpg
Општи својства
Име и симболбизмут (Bi)
Изгледсјајно сребрест
Бизмутот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Sb

Bi

Mc
оловобизмутполониум
Атомски број83
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)208,98040(1)[1]
Категорија  слаб метал
Група и блокгрупа 15 (азотна), p-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
по обвивка
2, 8, 18, 32, 18, 5
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење544,7 K ​(271,5 °C)
Точка на вриење1837 K ​(1564 °C)
Густина близу с.т.9,78 г/см3
кога е течен, при т.т.10,05 г/см3
Топлина на топење11,30 kJ/mol
Топлина на испарување179 kJ/mol
Моларен топлински капацитет25,52 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 941 1041 1165 1325 1538 1835
Атомски својства
Оксидациони степени5, 4, 3, 2, 1 ​(благо кисел оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 2,02
Енергии на јонизацијаI: 703 kJ/mol
II: 1610 kJ/mol
II: 2466 kJ/mol
(повеќе)
Атомски полупречникемпириски: 156 пм
Ковалентен полупречник148±4 пм
Ван дер Валсов полупречник207 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на бизмут
Разни податоци
Кристална структураромбоедрална[2]
Кристалната структура на бизмутот
Брзина на звукот тенка прачка1790 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење13.4 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост7,97 W/(m·K)
Електрична отпорност1,29 µΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањедијамагнетно
Модул на растегливост32 GPa
Модул на смолкнување12 GPa
Модул на збивливост31 GPa
Поасонов сооднос0,33
Мосова тврдост2,25
Бринелова тврдост70–95 MPa
CAS-број7440-69-9
Историја
ОткриенКлод Франсоа Жофроа (1753)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на бизмутот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
207Bi син 31,55 y β+ 2,399 207Pb
208Bi син 3,68×105 y β+ 2,880 208Pb
209Bi 100% 1,9×1019 y α 3,137 205Tl
210Bi траги 5,012 d β 1,426 210Po
α 5,982 206Tl
210mBi син 3,04×106 y IT 0,271 210Bi
α 6,253 206Tl
| наводи | Википодатоци

Наводи

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Cucka, P.; Barrett, C. S. (1962). „The crystal structure of Bi and of solid solutions of Pb, Sn, Sb and Te in Bi“. Acta Crystallographica. 15 (9): 865. doi:10.1107/S0365110X62002297.