Попис на населението во Македонија (2002)

попис на населението во Македонија

Пописот на населението во Република Македонија од 2002 година бил спроведен во периодот од 1 до 15 ноември 2002 година. Било утврдено вкупно население од 2.022.547 лица. Бројот на домаќинства изнесувал 564.296.

Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија

← 1994 2002 2011 →

Општи информации
ДржаваМакедонија Македонија
УправаДржавен завод за статистика
Резултати
Вкупно население2.022.547 ( 2,03 %)
Најмногу населена општинаКуманово (105,484)
Најмалку населена општинаЛозово (2,858)

Резултати по општини уреди

Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи Останати
апсолутно мнозинство
  
  
  
  
  
  
  
  
релативно мнозинство
  
  
  
  
  
  
  
  
општина вкупно Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи останати
вкупно 2,022,547 (100,00%) 1,297,981 (64,17%) 509,083 (25,17%) 77,959 (3,85%) 53,879 (2,66%) 35,939 (1,77%) 17,018 (0,84%) 9,695 (0,47%) 20,993 (1,03%)
Град Скопје 506,926 338,358 103,891 8,595 23,475 14,298 7,585 2,557 8,167
* Аеродром 72,009 64,391 1,014 430 580 3,085 538 501 1,470
* Бутел 37,371 22,553 10,266 1,304 561 1,041 970 120 556
* Гази Баба 72,617 53,497 12,502 606 2,082 2,097 710 236 887
* Ѓорче Петров 41,634 35,455 1,597 368 1,249 1,730 489 109 637
* Карпош 59,666 52,810 1,952 334 615 2,184 98 407 1,266
* Кисела Вода 57,236 52,478 250 460 716 1,426 425 647 834
* Сарај 35,408 1,377 32,408 45 273 18 1,120 0 167
* Центар 45,362 38,778 1,415 492 974 2,037 108 459 1,099
* Чаир 64,823 15,628 36,971 4,500 3,083 621 2,950 78 992
* Шуто Оризари 20,800 1,391 5,516 56 13,342 59 177 0 259
Арачиново 11,597 596 10,879 0 0 10 65 1 46
Берово 13,941 13,335 0 91 459 20 3 6 27
Битола 95,385 84,616 4,164 1,610 2,613 541 21 1,270 550
Богданци 8,707 8,093 2 54 1 525 0 5 27
Боговиње 28,997 37 27,614 1,183 5 1 9 0 148
Босилово 14,260 13,649 0 495 24 8 0 0 84
Брвеница 15,855 5,949 9,770 2 0 78 1 0 55
Валандово 11,890 9,830 0 1,333 32 639 1 1 54
Василево 12,122 9,958 0 2,095 5 4 1 1 58
Вевчани 2,433 2,419 3 0 0 3 0 1 7
Велес 55,108 46,767 2,299 1,724 800 540 2,406 343 229
Виница 19,938 18,261 0 272 1,230 32 0 121 22
Врапчиште 25,399 1,041 21,101 3,134 0 4 8 0 111
Гостивар 81,042 15,877 54,038 7,991 2,237 160 39 15 685
Градско 3,760 2,924 125 71 127 23 465 0 25
Дебар 19,542 3,911 11,348 2,684 1,080 22 3 2 492
Дебрца 5,507 5,324 153 2 0 8 0 1 19
Делчево 17,505 16,637 7 122 651 35 0 4 49
Демир Капија 4,545 3,997 23 344 16 132 1 0 32
Демир Хисар 9,497 9,179 232 35 11 13 2 7 18
Дојран 3,426 2,641 17 402 59 277 2 3 25
Долнени 13,568 4,871 3,616 2,597 13 16 2,380 0 75
Гевгелија 22,988 22,258 8 31 13 367 5 214 92
Желино 24,390 71 24,195 2 0 1 5 0 116
Зелениково 4,077 2,522 1,206 1 92 45 191 1 19
Зрновци 3,264 3,247 0 0 0 2 0 13 2
Илинден 15,894 13,959 352 17 428 912 0 1 225
Јегуновце 10,790 5,963 4,642 4 41 109 1 0 30
Кавадарци 38,741 37,499 2 167 679 218 4 27 145
Карбинци 4,012 3,200 0 728 2 12 0 54 16
Кичево 56.739 20,278 30,932 2,998 1,631 102 8 76 714
Конче 3,536 3,009 0 521 0 3 0 0 3
Кочани 38,092 35,472 1 315 1,951 67 2 194 90
Кратово 10,441 10,231 0 8 151 33 0 1 17
Крива Паланка 20,820 19,998 0 2 668 103 2 3 44
Кривогаштани 6,150 6,126 0 0 8 6 0 0 10
Крушево 9,684 6,081 2,064 315 0 38 137 1,020 29
Куманово 105,484 63,746 27,290 292 4,256 9,062 20 147 671
Липково 27,058 169 26,360 0 0 370 6 1 152
Лозово 2,858 2,471 35 157 0 27 34 122 12
Маврово и Ростуше 8,618 4,349 1,483 2,680 10 6 31 0 59
Македонска Каменица 8,110 8,055 0 0 14 24 8 0 9
Македонски Брод 7,141 6,927 0 181 3 22 1 0 7
Могила 6,710 6,432 34 229 6 2 0 0 7
Неготино 19,212 17,768 30 243 453 627 1 14 76
Новаци 3,549 3,490 21 27 0 7 0 1 3
Ново Село 11,567 11,509 0 0 3 25 2 0 28
Охрид 55,749 47,344 2,962 2,268 69 366 29 323 2,388
Петровец 8,255 4,246 1,887 75 134 415 1,442 0 56
Пехчево 5,517 4,737 0 357 390 12 0 2 19
Пласница 4,545 34 20 4,446 0 0 0 0 45
Прилеп 76,768 70,878 22 917 4,433 172 86 17 243
Пробиштип 16,193 15,977 0 6 37 89 1 37 46
Радовиш 28,244 23,752 8 4,061 271 71 1 26 54
Ранковце 4,144 4,058 0 0 57 18 0 0 11
Ресен 16,825 12,798 1,536 1,797 184 74 1 26 409
Росоман 4,141 3,694 0 0 6 409 0 0 32
Свети Николе 18,497 18,005 0 81 72 71 1 238 29
Сопиште 5,656 3,404 1,942 243 0 32 0 4 31
Старо Нагоричане 4,840 3,906 1 0 1 926 0 0 6
Струга 63,376 20,336 36,029 3,628 116 106 103 656 2,402
Струмица 54,676 50,258 3 3,754 147 185 6 3 320
Студеничани 17,246 309 11,793 3,285 73 14 1,662 0 110
Теарце 22,454 2,739 18,950 516 67 14 1 0 167
Тетово 86,580 20,053 60,886 1,882 2,357 604 156 15 627
Центар Жупа 6,519 814 454 5,226 0 0 0 0 25
Чашка 7,673 4,395 2,703 391 0 55 67 1 61
Чешиново-Облешево 7,490 7,455 0 0 0 4 0 30 1
Чучер-Сандево 8,493 4,019 1,943 0 23 2,426 1 16 65
Штип 47,796 41,670 12 1,272 2,195 297 11 2,074 265

Општини пред 2013 уреди

општина вкупно Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи останати
Вранештица 1,322 1,033 10 276 0 2 0 0 1
Другово 3,249 2,784 155 292 1 8 0 0 9
Кичево 30,138 16,140 9,202 2,430 1,630 86 7 76 567
Зајас 11,605 211 11,308 0 0 6 0 0 80
Осломеј 10,420 110 10,252 0 0 0 1 0 57

Етничка карта уреди

Галерија уреди

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди