Демографија на Македонија

Оваа статија е за демографијата на Република Македонија.

Демографија на Македонија
Популациска пирамида на Македонија во 2020
Население 1,836,713 (2021)[1]

Вкупно население уреди

Година Население Стапка на раст Густина на населеност на km2
1921 808,724 - 31.5
1931 949,958 +17.46% 36.9
1948 1,152,986 +21.37% 44.8
1953 1,304,514 +13.14% 50.7
1961 1,406,003 +7.78% 54.7
1971 1,647,308 +17.16% 64.1
1981 1,909,136 +15.89% 74.2
1991 2,033,964 +6.54% 79.1
1994 1,945,932 -4.33% 75.7
2002 2,022,547 +3.94% 78.7
2021 1,836,713 -9.19% 71.4
Извор: Државен завод за статистика[2]

Витална статистика уреди

[3][4]

Извор: Државен завод за статистика[5]

Просечно население Живородени Умрени Природен прираст Сурова стапка на наталитет (на 1000) Сурова стапка на смртност (на 1000) Природен прираст (на 1000) Вкупна стапка на фертилитет Женско фертилно население (15–49 години)
1950 1,229,000 49,560 18,023 31,537 40.3 14.7 25.7 5.70 294,932
1951 1,262,000 45,329 20,747 24,582 35.9 16.4 19.5 5.14 301,090
1952 1,280,000 51,054 17,978 33,076 39.9 14.0 25.8 5.64 307,247
1953 1,310,000 49,665 19,312 30,353 37.9 14.7 23.2 5.26 313,405
1954 1,338,000 50,984 16,722 34,262 38.1 12.5 25.6 5.27 317,457
1955 1,355,000 49,093 17,919 31,174 36.2 13.2 23.0 4.95 321,510
1956 1,357,000 47,486 15,386 32,100 35.0 11.3 23.7 4.63 325,560
1957 1,364,000 46,107 17,341 28,766 33.8 12.7 21.1 4.21 341,923
1958 1,375,000 44,619 13,917 30,702 32.5 10.1 22.3 4.27 324,023
1959 1,382,000 44,638 14,998 29,640 32.3 10.9 21.4 4.21 326,696
1960 1,391,927 44,059 14,007 30,052 31.7 10.1 21.6 4.11 330,667
1961 1,408,302 42,182 13,141 29,041 30.0 9.3 20.6 3.87 334,636
1962 1,427,771 40,615 16,155 24,460 28.4 11.3 17.1 3.68 339,207
1963 1,449,932 41,284 13,229 28,055 28.5 9.1 19.3 3.70 346,814
1964 1,473,996 42,897 13,286 29,611 29.1 9.0 20.1 3.79 355,915
1965 1,499,729 42,433 12,758 29,675 28.3 8.5 19.8 3.67 364,762
1966 1,525,841 41,434 12,307 29,127 27.2 8.1 19.1 3.55 374,067
1967 1,550,453 40,763 12,523 28,240 26.3 8.1 18.2 3.44 385,649
1968 1,575,714 40,123 12,461 27,662 25.5 7.9 17.6 3.35 385,966
1969 1,602,993 40,342 13,111 27,231 25.2 8.2 17.0 3.24 407,438
1970 1,629,061 37,862 12,430 25,432 23.2 7.6 15.6 2.98 414,465
1971 1,654,076 37,904 12,447 25,457 22.9 7.5 15.4 2.93 421,227
1972 1,679,456 38,187 13,096 25,091 22.7 7.8 14.9 2.85 433,883
1973 1,704,602 37,478 12,217 25,261 22.0 7.2 14.8 2.72 441,859
1974 1,729,935 38,382 12,143 26,239 22.2 7.0 15.2 2.70 449,167
1975 1,756,335 39,579 12,629 26,950 22.5 7.2 15.3 2.70 459,158
1976 1,783,518 39,809 12,377 27,432 22.3 6.9 15.4 2.68 460,429
1977 1,810,148 38,932 12,899 26,033 21.5 7.1 14.4 2.54 471,192
1978 1,836,270 38,790 12,577 26,213 21.1 6.8 14.3 2.49 477,743
1979 1,863,728 39,407 12,653 26,754 21.1 6.8 14.4 2.49 485,716
1980 1,891,319 39,784 13,542 26,242 21.0 7.2 13.9 2.46 493,690
1981 1,916,713 39,488 13,383 26,105 20.6 7.0 13.6 2.48 491,236
1982 1,941,914 39,789 13,510 26,279 20.5 7.0 13.5 2.45 494,341
1983 1,967,556 39,210 14,391 24,819 19.9 7.3 12.6 2.40 506,960
1984 1,992,424 38,861 14,066 24,795 19.5 7.1 12.4 2.35 510,613
1985 2,016,942 38,722 14,408 24,314 19.2 7.1 12.1 2.32 516,227
1986 2,041,064 38,234 14,438 23,796 18.7 7.1 11.7 2.27 521,106
1987 2,065,005 38,572 14,644 23,928 18.7 7.1 11.6 2.27 529,021
1988 2,088,651 37,879 14,565 23,314 18.1 7.0 11.2 2.22 530,321
1989 2,070,912 35,927 14,592 21,335 17.3 7.0 10.3 2.09 538,168
1990 2,053,172 35,401 14,643 20,758 17.2 7.1 10.1 2.06 547,749
1991 2,035,433 34,830 14,789 20,041 17.1 7.3 9.8 2.30 512,254
1992 2,017,694 33,238 16,022 17,216 16.5 7.9 8.5 2.20 507,710
1993 1,999,955 32,374 15,591 16,783 16.2 7.8 8.4 2.15 503,163
1994[6] 1,982,215 31,421 15,771 15,650 15.9 8.0 7.9 2.14 498,620
1995 1,964,476 29,886 16,338 13,548 15.2 8.3 6.9 2.07 505,335
1996 1,981,543 28,946 16,063 12,883 14.6 8.1 6.5 1.94 511,960
1997 1,996,869 26,830 16,596 10,234 13.4 8.3 5.1 1.73 517,392
1998 2,007,523 26,639 16,870 9,769 13.3 8.4 4.9 1.72 520,862
1999 2,017,142 24,963 16,789 8,174 12.4 8.3 4.1 1.63 523,687
2000 2,026,350 26,168 17,253 8,915 12.9 8.5 4.4 1.74 526,563
2001 2,034,882 24,183 16,919 7,264 11.9 8.3 3.6 1.54 529,374
2002 2,020,157 24,154 17,962 6,192 12.0 8.9 3.1 1.57 526,937
2003 2,026,773 23,596 18,006 5,590 13.3 8.9 4.4 1.50 524,156
2004 2,032,544 23,361 17,944 5,417 11.5 8.8 2.7 1.52 525,682
2005 2,036,855 22,482 18,406 4,076 11.0 9.0 2.0 1.46 526,456
2006 2,040,228 22,585 18,630 3,955 11.1 9.1 1.9 1.46 527,410
2007 2,043,559 22,688 19,594 3,094 11.1 9.6 1.5 1.46 528,413
2008 2,046,898 22,945 18,982 3,963 11.2 9.3 1.9 1.47 528,842
2009 2,050,671 23,684 19,060 4,624 11.5 9.3 2.3 1.52 528,674
2010 2,055,004 24,296 19,113 5,183 11.8 9.3 2.5 1.56 527,743
2011 2,058,539 22,770 19,465 3,305 11.1 9.5 1.6 1.46 526,437
2012 2,061,044 23,568 20,134 3,434 11.4 9.8 1.7 1.51 525,092
2013 2,064,032 23,138 19,208 3,930 11.2 9.3 1.9 1.49 523,099
2014 2,067,471 23,596 19,718 3,878 11.4 9.5 1.9 1.53 520,072
2015 2,070,226 23,075 20,461 2,614 11.1 9.9 1.3 1.50 516,830
2016 2,072,490 23,002 20,421 2,581 11.1 9.9 1.2 1.51 513,990
2017 2,074,502 21,754 20,318 1,436 10.5 9.8 0.7 1.44 510,786
2018[7] 2,076,217 21,333 19,727 1,606 10.3 9.5 0.8 1.43 507,275
2019[8][9] 2,076,694 19,845 20,446 -601 9.6 9.8 -0.3 1.34 503,623
2020[10][11] 2,072,531 19,031 25,755 -6,724 9.2 12.4 -3.2 1.31 499,777
2021[12][13] 1,836,713 18,648 28,516 -9,868 10.2 15.5 -5.4 1.62 410,739
2022p 17,771 22,375 -4,604

Население уреди

 
Етнички состав на Македонија, според пописот од 2021 година
 
Демографска карта на Македонија според пописот од 2002.
 
Густина на население по општини според пописот од 2002

Според податоците од пописот 2002

 • Вкупно:2,022,547 жители
 • Домаќинства:564,296
 • Станови:698,143

Пол уреди

 • Мажи:1,015,377 или 50,20%
 • Жени:1,007,170 или 49,80%
Пол
Мажи
  
50,20 %
Жени
  
49,80 %

Етнички групи уреди

Етнички групи
Македонци
  
65,17 %
Албанци
  
25,17 %
Турци
  
3,85 %
Роми
  
2,66 %
Срби
  
1,78 %
Бошњаци
  
0,84 %
Муслимани
  
0,13 %
Власи
  
0,479 %
Египќани
  
0,184 %
Црногорци
  
0,133 %
Унгарци
  
0,1 %
Бугари
  
0,073 %
Грци
  
0,021 %
Руси
  
0,018 %
Словенци
  
0,018 %
Полјаци
  
0,008 %
Украинци
  
0,007 %
Хрвати
  
0,006 %
Германци
  
0,004 %
Чеси
  
0,005 %
Словаци
  
0,005 %
Евреи
  
0,003 %
Италијанци
  
0,002 %
Австријци
  
0,002 %
Русини
  
0,001 %
Самоопределени
  
0,041 %
Неопределени
  
0,02 %
Други
  
0,264 %

Јазици уреди

 • Македонски:66,49%
 • Албански:25,1%
 • Турски:3,54%
 • Ромски:1,90%
 • Српски:1,22%
 • Босански:0,42%
 • Влашки:0.34%
 • други:0.95%
Јазици
Македонски
  
66,49 %
Албански
  
25,1 %
Турски
  
3,54 %
Ромски
  
1,90 %
Српски
  
1,22 %
Босански
  
0,42 %
Влашки
  
0,34 %
други
  
0,95 %

Религии уреди

 • Православие:64.7%
 • Ислам:33.3%
 • други:2%
Религија
Православни
  
64,7 %
Муслимани
  
33,3 %
други
  
2 %

Етнички групи уреди

Етнички групи во Македонија (1943 — 2021)
Етнички групи 1948 1953 1961 1971 1981 1991 1994 2002 2021
Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %
Македонци 789,648 68.5 860,699 66.0 1,000,854 71.2 1,142,375 69.3 1,281,195 67.0 1,328,187 65.3 1,295,964 66.6 1,297,981 64.18 1,073,299 58.44
Албанци 197,389 17.1 162,524 12.5 183,108 13.0 279,871 17.0 377,726 19.8 441,987 21.7 441,104 22.7 509,083 25.17 446,245 24.30
Турци 95,940 8.3 203,938 15.6 131,481 9.4 108,552 6.6 86,691 4.5 77,080 3.8 77,019 4.0 77,959 3.85 70,961 3.86
Роми 19,500 1.7 20,462 1.6 20,606 1.5 24,505 1.5 43,223 2.3 52,103 2.6 43,707 2.2 53,879 2.66 46,433 2,53
Срби 29,721 2.6 35,112 2.7 42,728 3.0 46,465 2.8 44,613 2.3 42,775 2.1 40,228 2.1 35,939 1.78 23,847 1.30
Бошњаци 1,560 0.1 1,591 0.1 3,002 0.2 1,248 0.1 39,555 2.1 31,356 1.5 6,829 0.3 17,018 0.84 16,042 0.87
Муслимани 15,418 0.8 2,553 0.13 1,187 0.06
Власи 9,511 0.8 8,668 0.7 8,046 0.6 7,190 0.4 6,392 0.3 7,764 0.4 8,601 0.4 9,695 0.48 8,714 0.47
Бугари 889 0.1 920 0.1 3,087 0.2 3,334 0.2 1,984 0.1 1,370 0.1 1,682 0.1 1,417 0.07 3,504 0.19
Хрвати 2,090 0.2 2,770 0.2 3,801 0.3 3,882 0.2 3,349 0.2 2,878 0.1 2,248 0.1 2,686 0.13 2,145 0.12
Црногорци 2,348 0.2 2,526 0.2 3,414 0.2 3,246 0.2 3,940 0.2 3,225 0.1 2,318 0.1 2,003 0.10 1,023 0.06
Југословени 1,260 0.1 3,652 0.2 14,240 0.7 344 0.02
Други/неопределени 4,390 0.4 5,304 0.4 4,616 0.3 22,988 1.4 6,228 0.3 45,239 2.2 9,814 0.5 14,887 0.74 142,969 7.78
Вкупно 1,152,986 1,304,514 1,406,003 1,647,308 1,909,136 2,033,964 1,945,932 2,022,547 1,836,713

Вкупно население, домаќинства и станови во Република Македонија уреди

Општина Вкупно население Домаќинства Станови (сите видови живеалишта)
Скопје 506926 146566 163745
Аеродром 72009 21495 23754
Бутел 36154 10056 11077
Гази Баба 72617 20336 22815
Ѓорче Петров 41634 11886 13938
Карпош 59666 19680 22849
Кисела Вода 57236 17577 20237
Сарај 35408 7972 7837
Центар 45412 15355 18848
Чаир 64773 17107 17127
Шуто Оризари 22017 5102 5263
Арачиново 11597 2267 2442
Берово 13941 4715 6742
Битола 95385 28942 37225
Богданци 8707 2597 3006
Боговиње 28997 7299 7341
Босилово 14260 3661 4036
Брвеница 15855 3447 3776
Валандово 11890 3545 4050
Василево 12122 3306 3360
Вевчани 2433 593 715
Велес 55108 16959 20717
Виница 19938 6260 6655
Вранештица 1322 478 1015
Врапчиште 25399 5225 5820
Гевгелија 22988 7221 9292
Гостивар 81042 18091 20339
Градско 3760 1137 1436
Дебар 19542 3917 4606
Дебрца 5507 1995 4355
Делчево 17505 5568 7163
Демир Капија 4545 1387 1789
Демир Хисар 9497 2987 4327
Дојран 3426 1021 2116
Долнени 13568 3745 4700
Другово 3249 1152 2429
Желино 24390 5226 5325
Зајас 11605 2942 3190
Зелениково 4077 1014 1666
Зрновци 3264 1105 1341
Илинден 15894 4298 5252
Јегуновце 10790 2645 3029
Кавадарци 38741 12026 16324
Карбинци 4012 1212 1468
Кичево 30138 8330 10226
Конче 3536 1057 1175
Кочани 38092 11981 14464
Кратово 10441 3304 4951
Крива Паланка 20820 6600 9448
Кривогаштани 6150 1943 2191
Крушево 9684 2706 3519
Куманово 105484 27984 33468
Липково 27058 5340 5790
Лозово 2858 899 1073
Маврово и Ростуше 8618 1969 4842
Македонска Каменица 8110 2437 2971
Македонски Брод 7141 2392 4721
Могила 6710 1851 2385
Неготино 19212 5898 7369
Новаци 3549 1125 1723
Ново Село 11567 3131 4158
Осломеј 10420 2791 3291
Охрид 55749 16012 28437
Петровец 8255 2087 3617
Пехчево 5517 2026 2877
Пласница 4545 1125 1225
Прилеп 76768 24398 29673
Пробиштип 16193 5104 7337
Радовиш 28244 8270 9833
Ранковце 4144 1371 2233
Ресен 16825 4849 8233
Росоман 4141 1284 1663
Свети Николе 18497 5698 7157
Сопиште 5656 1510 3398
Старо Нагоричане 4840 1697 3598
Струга 63376 14485 18834
Струмица 54676 15896 18473
Студеничани 17246 3570 4349
Теарце 22454 5095 5480
Тетово 86580 20094 22592
Центар Жупа 6519 1444 1583
Чашка 7673 2185 3839
Чешиново 7490 2423 2960
Чучер-Сандево 8493 2321 3925
Штип 47796 15065 18270
Вкупно 2022547 564296 698143

Вкупно население на Република Македонија според национална припадност уреди

Општина Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Останати
Скопје 506926 338358 103891 8595 23475 2557 14298 7585 8167
Аеродром 72009 64391 1014 430 580 501 3085 538 1470
Бутел 36154 22506 9107 1304 561 120 1033 970 553
Гази Баба 72617 53497 12502 606 2082 236 2097 710 887
Ѓорче Петров 41634 35455 1597 368 1249 109 1730 489 637
Карпош 59666 52810 1952 334 615 407 2184 98 1266
Кисела Вода 57236 52478 250 460 716 647 1426 425 834
Сарај 35408 1377 32408 45 273 / 18 1120 167
Центар (населба во Скопје) 45412 38778 1465 492 974 459 2037 108 1099
Чаир 64773 15628 36921 4500 3083 78 621 2950 992
Шуто Оризари 22017 1438 6675 56 13342 / 67 177 262
Арачиново 11597 596 10879 / / 1 10 65 46
Берово 13941 13335 / 91 456 6 20 3 27
Битола 95385 84616 4164 1610 2613 1270 541 21 550
Богданци 8707 8093 2 54 1 5 525 / 27
Боговиње 28997 37 27614 1183 5 / 1 9 148
Босилово 14260 13649 / 495 24 / 8 / 84
Брвеница 15855 5949 9770 2 / / 78 1 55
Валандово 11890 9830 / 1330 32 1 639 1 54
Василево 12122 9958 / 2095 5 1 4 1 58
Вевчани 2433 2419 3 / / 1 3 / 7
Велес 55108 46767 2299 1724 800 343 540 2406 229
Виница 19938 18261 / 272 1230 121 32 / 22
Вранештица 1322 1033 10 276 / / 2 / 1
Врапчиште 25399 1041 21101 3134 / / 4 8 111
Гевгелија 22988 22258 8 31 13 214 367 5 92
Гостивар 81042 15877 54038 7991 2237 15 160 39 685
Градско 3760 2924 125 71 127 / 23 465 25
Дебар 19542 3911 11348 2684 1080 2 22 3 492
Дебрца 5507 5324 153 2 / 1 8 / 19
Делчево 17505 16637 7 122 651 4 35 / 49
Демир Капија 4545 3997 23 344 16 / 132 1 32
Демир Хисар 9497 9179 232 35 11 7 13 2 18
Дојран 3426 2641 17 402 59 3 227 2 25
Долнени 13568 4871 3616 2597 13 / 16 75 2380
Другово 3249 2784 155 292 1 / 8 / 9
Желино 24390 71 24195 2 / / 1 5 116
Зајас 11605 211 11308 / / / 6 / 80
Зелениково 4077 2522 1206 1 92 1 45 191 19
Зрновци 3264 3247 / / / 13 2 / 2
Илинден 15894 13959 352 17 428 1 912 / 225
Јегуновце 10790 5963 4642 4 41 / 109 1 30
Кавадарци 38741 37499 2 167 679 27 218 4 145
Карбинци 4012 3200 / 728 2 54 12 / 16
Кичево 30138 16140 9202 2430 1630 76 86 7 567
Конче 3536 3009 / 521 / / 3 / 3
Кочани 38092 35472 1 315 1951 194 67 2 90
Кратово 10441 10231 / 8 151 1 33 / 17
Крива Паланка 20820 19998 / 2 668 3 103 2 44
Кривогаштани 6150 6126 / / 8 / 6 / 10
Крушево 9684 6081 2064 315 1020 / 38 137 29
Куманово 105484 63746 27290 292 4256 147 9062 20 671
Липково 27058 169 26360 / / 1 370 6 152
Лозово 2858 2471 35 157 / 122 27 34 12
Маврово и Ростуше 8618 4349 1483 2680 10 / 6 31 59
Македонска Каменица 8110 8055 / / 14 / 24 8 9
Македонски Брод 7141 6927 / 181 3 / 22 1 7
Могила 6710 6432 34 229 6 / 2 / 7
Неготино 19212 17768 30 243 453 14 627 1 76
Новаци 3549 3490 21 27 / 1 7 / 3
Ново Село 11567 11509 / / 3 / 25 2 28
Осломеј 10420 110 10252 / / / / 1 57
Охрид 55749 47344 2962 2268 69 323 366 29 2388
Петровец 8255 4246 1887 75 134 / 415 1442 56
Пехчево 5517 4737 / 357 390 2 12 / 19
Пласница 4545 34 20 4446 / / / / 45
Пробиштип 76768 70878 22 917 4433 17 172 86 243
Радовиш 16193 15977 / 6 37 37 89 1 46
Ранковце 28244 23752 8 4061 271 26 71 1 54
Ресен 16825 12798 1536 1797 184 26 74 1 409
Росоман 4141 3694 / / 6 / 409 / 32
Свети Николе 18497 18005 / 81 72 238 71 1 29
Сопиште 5656 3404 1942 243 / 4 32 / 31
Старо Нагоричане 4840 3906 1 / 1 / 926 / 6
Струга 63376 20336 36029 3628 116 656 106 103 2402
Струмица 54676 50258 3 3754 147 3 185 6 320
Студеничани 17246 309 11793 3285 73 / 14 1662 110
Теарце 22454 2739 18950 516 67 / 14 1 167
Тетово 86580 20053 60886 1882 2357 15 604 156 627
Центар Жупа 6519 814 454 5226 / / / / 25
Чашка 7673 4395 2703 391 / 1 55 67 61
Чешиново 7490 7455 / / / 30 4 / 1
Чучер-Сандево 8493 4019 1943 / 23 16 2426 1 65
Штип 47796 41670 12 1272 2195 2074 297 11 265

Вкупно население според писменост уреди

Општина Писмени Неписмени
Скопје 433139 10902
Аеродром 64656 475
Бутел 30672 686
Гази Баба 61156 1966
Ѓорче Петров 36308 594
Карпош 53002 685
Кисела Вода 50326 706
Сарај 27394 1244
Центар (населба во Скопје) 41494 351
Чаир 52241 2386
Шуто Оризари 15890 1809
Арачиново 8440 521
Берово 12306 147
Битола 83045 2441
Богданци 7715 99
Боговиње 23049 990
Босилово 11831 556
Брвеница 12791 504
Валандово 10293 254
Василево 9565 748
Вевчани 2133 23
Велес 47655 1399
Виница 16644 840
Вранештица 1188 29
Врапчиште 20225 720
Гевгелија 20441 190
Гостивар 66235 2311
Градско 3110 212
Дебар 15736 450
Дебрца 4671 395
Делчево 15173 483
Демир Капија 3548 505
Демир Хисар 8224 421
Дојран 2956 80
Долнени 10484 815
Другово 2810 136
Желино 18619 807
Зајас 8896 639
Зелениково 3321 161
Зрновци 2728 155
Илинден 13110 596
Јегуновце 8937 382
Кавадарци 33488 845
Карбинци 2993 472
Кичево 25227 882
Конче 2859 178
Кочани 32143 1468
Кратово 8789 612
Крива Паланка 17645 1013
Кривогаштани 5172 241
Крушево 8159 293
Куманово 86677 4177
Липково 20359 825
Лозово 2383 175
Маврово и Ростуше 6967 262
Македонска Каменица 6766 356
Македонски Брод 6178 292
Могила 5573 411
Неготино 16401 505
Новаци 3033 224
Ново Село 9735 445
Осломеј 8308 384
Охрид 48175 1321
Петровец 6600 435
Пехчево 4830 90
Пласница 3531 217
Прилеп 65670 2627
Пробиштип 13971 609
Радовиш 23016 1363
Ранковце 3187 453
Ресен 14671 500
Росоман 3447 218
Свети Николе 15830 700
Сопиште 4638 179
Старо Нагоричане 3780 549
Струга 51299 1621
Струмица 51299 2038
Студеничани 12711 938
Теарце 18343 952
Тетово 69922 3065
Центар Жупа 5024 168
Чашка 5925 485
Чешиново 6321 406
Чучер-Сандево 6957 326
Штип 47796 41362
Вкупно 1693044 63562

Животоспособна статистика уреди

Вкупната стапка на плодност е бројот на живородени деца што се очекува една жена да ги има во текот на нејзиниот размножувачки период. Извори: Our World In Data и Gapminder Foundation.[14]

Години 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900[14]
Вкупна стапка на плодност во Македонија 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.5 6.0 5.4 5.4 5.6
Години 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010[14]
Вкупна стапка на плодност во Македонија 5.2 4.9 4.6 4.3 5.5 3.8 3.1 2.4 2.2 1.7 1.4

Наводи уреди

 1. „Address by the Director of the State Statistical Office on the completion of the Census 2021“.
 2. „MakStat database“.
 3. „Latest publications“.
 4. „Eurostat database“.
 5. „State Statistical Office of the Republic of Macedonia“.
 6. „Demographics statistics by regions, 1994-2004“ (PDF).
 7. „Statistical Yearbook, 2019“.
 8. „Natality in the Republic of North Macedonia, 2019“.
 9. „Mortality in the Republic of North Macedonia, 2019“.
 10. „Natality in the Republic of North Macedonia, 2020“.
 11. „Mortality in the Republic of North Macedonia, 2020“.
 12. „Natality in the Republic of North Macedonia, 2021“.
 13. „Mortality in the Republic of North Macedonia, 2021“.
 14. 14,0 14,1 14,2 Max Roser (2014). „Total Fertility Rate around the world over the last centuries“. Our World In Data, Gapminder Foundation.

Надворешни врски уреди