Предлошка:Инфокутија франциум

Франциум  (87Fr)
Општи својства
Име и симболфранциум (Fr)
Франциумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Cs

Fr

(Uue)
радонфранциумрадиум
Атомски број87
Стандардна атомска тежина (Ar)(223)
Категорија  алкален метал
Група и блокгрупа 1 (алкални), s-блок
ПериодаVII периода
Електронска конфигурација[Rn] 7s1
по обвивка
2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Физички својства
Фазацврста претпоставка
Точка на топење? 300 K ​(27 °C)
Точка на вриење? 950 K ​(677 °C)
Густина близу с.т.1,87 г/см3 (екстраполирана)
Топлина на топењеca. 2 kJ/mol
Топлина на испарувањеоколу 65 kJ/mol
парен притисок (екстраполиран)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 404 454 519 608 738 946
Атомски својства
Оксидациони степени+1 ​(силна базен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 0,7
Енергии на јонизацијаI: 393[1] kJ/mol
Ковалентен полупречник260 пм (екстраполиран)
Ван дер Валсов полупречник348 пм (екстраполиран)
Разни податоци
Кристална структурателоцентрична коцкеста (тцк)
Кристалната структура на франциумот

(екстраполирана)
Топлинска спроводливост15 W/(m·K) (екстраполирана)
Електрична отпорност3 µΩ·m (пресметана)
Магнетно подредувањепарамагнетно
CAS-број7440-73-5
Историја
Наречен поСпоред Франција, татковината на откривачот
Откриен и првпат издвоенМаргарита Переј (1939)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на франциумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
221Fr траги 4,8 min α 6,457 217At
222Fr веш 14,2 min β 2,033 222Ra
223Fr траги 22,00 min β 1,149 223Ra
α 5,430 219At
| наводи | Википодатоци

Наводи

  1. ISOLDE Collaboration, J. Phys. B 23, 3511 (1990) (PDF online)