Предлошка:Инфокутија иридиум

Иридиум  (77Ir)
Two square pieces of gray foil
Општи својства
Име и симболиридиум (Ir)
Изгледсребрено-бела
Иридиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Rh

Ir

Mt
осмиумиридиумплатина
Атомски број77
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)192,217(3)[1]
Категорија  преоден метал
Група и блокгрупа 9, d-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d7 6s2
по обвивка
2, 8, 18, 32, 15, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење2.719 K ​(2.446 °C)
Точка на вриење4.403 K ​(4.130 °C)
Густина близу с.т.22,56 г/см3
кога е течен, при т.т.19 г/см3
Топлина на топење41,12 kJ/mol
Топлина на испарување564 kJ/mol
Моларен топлински капацитет25,10 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 2.713 2.957 3.252 3.614 4.069 4.659
Атомски својства
Оксидациони степени−3, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9[2]
ЕлектронегативностПолингова скала: 2,20
Енергии на јонизацијаI: 880 kJ/mol
II: 1.600 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 136 пм
Ковалентен полупречник141±6 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на иридиум
Разни податоци
Кристална структурастраноцентрична коцкеста (сцк)
Кристалната структура на иридиумот
Брзина на звукот тенка прачка4.825 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење6,4 µм/(m·K)
Топлинска спроводливост147 W/(m·K)
Електрична отпорност47,1 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно[3]
Модул на растегливост528 GPa
Модул на смолкнување210 GPa
Модул на збивливост320 GPa
Поасонов сооднос0,26
Мосова тврдост6,5
Викерсова тврдост1.760–2.200 MPa
Бринелова тврдост1.670 MPa
CAS-број7439-88-5
Историја
Откривање и првото издвојувањеСмитсон Тенант (1803)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на иридиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
188Ir веш 1,73 d ε 1,64 188Os
189Ir веш 13,2 d ε 0,532 189Os
190Ir веш 11,8 d ε 2 190Os
191Ir 37,3% (α) 2,0839 187Re
192Ir веш 73,827 d β 1,460 192Pt
ε 1,046 192Os
192m2Ir веш 241 y m 0,161 192Ir
193Ir 62,7% (α) 1,0173 189Re
193mIr веш 10,5 d m 0,080 193Ir
194Ir веш 19,3 h β 2,247 194Pt
194m2Ir веш 171 d m 194Ir
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Наводи

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei; Goettel, James T.; Schrobilgen, Gary G.; Su, Jing; Li, Jun; Schlöder, Tobias; Riedel, Sebastian (2014). „Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX“. Nature. 514: 475–477. doi:10.1038/nature13795.
  3. Lide, D. R., уред. (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (изд. 86th.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.