Турците се туркиски народ[2] генерално поврзан со Турција и со турскиот јазик. Турците настанале со мешање на туркиските племиња со индоевропските народи (Персијците, Ерменците, Грците, Курдите и Словените). Бројноста на Турците е околу 60[3] милиони луѓе од кои најголемиот дел живее во матичната земја Турција, а големи турски заедници има и во Германија (околу 1,5 милиони[4]), Бугарија (588 илјади[5]), Кипар (180 илјади или 18,3% од вкупното население, претежно населени во северниот дел), Грција, Белгија, Франција, САД и тн. Според пописот од 2002 година, во Република Македонија како Турци се изјасниле 77.959 луѓе. Според верската припадност, мнозинството Турци (околу 98%) му припаѓаат на сунитскиот ислам.

Турци
(Türk Halkı)
Вкупен број на населението 60,000,000[1]
Региони каде што живее етничката група
Јазик турски
Религија Ислам

Турците како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Турците како тема во книжевностаУреди

 • „Еро и Турчинот“ (Еро и Турчин) - српска народна приказна.[6] [7]
 • „Што е најлошо на светот, или Пијан Србин и гладен Турчин“ (Шта је најгоре на свијету, или Пијан Србин и гладан Турчин) - српска народна приказна.[8]
 • „Мало Турче, ама чисто турски зборува“ - македонска народна приказна.[9]
 • „Итар Пејо и Турчинот“ - расказ на македонскиот писател Стале Попов.[10]

Во делото „Богатството на царот Радован“, српскиот поет Јован Дучиќ вели дека Турците се „љубоморни како горили“.[11]

Турците како тема во музикатаУреди

НаводиУреди

 1. Турци
 2. Туркиски народи
 3. Турци
 4. Турци во Германија
 5. [1]
 6. Народне приповетке. Београд: Просвета, 1963, стр. 150.
 7. Вук Караџић, Српске народне приповијетке. Београд: Лагуна и Вукова задужбина, 2017, стр. 413-414.
 8. Вук Караџић, Српске народне приповијетке. Београд: Лагуна и Вукова задужбина, 2017, стр. 412.
 9. Македонски хумористични народни приказни. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 17.
 10. Стале Попов, Итар Пејо. Скопје: Мисла, Детска радост, Култура, Наша книга, Македонска книга, 1980, стр. 14-16.
 11. Јован Дучић, Благо Цара Радована (друго издање). Београд: Laguna, 2018, стр. 111.
 12. YouTube, Kleenex/LiLiPUT - Turk (from Kleenex/LiLiPUT) (пристапено на 1.7.2017)