Скандинавија

Скандинавија е географската и историско-културната целина во северна Европа односно Скандинавскиот полуостров. Данска, Шведска и Норвешка го сочинуваат Скандинавскиот полуостров. Понекогаш под Скандинавија се подразбираат и Исланд и Фарските острови поради историската-културна и јазична близина. Историски гледано и Финска може да спаѓа во истата група но има помалку случности поради јазичната и етничката разлика на Финците.

Скандинавија (црвено: трите монархии што ја сочинуваат Скандинавија според најострата дефиниција; портокалово: можната проширена употреба; жолто: максимално проширената употреба којашто ја прави Скандинавија синоним на Нордиските земји).

Има повеќе толкувања на терминот Скандинавија, (околу тоа кои земји припаѓаат, а кои не), па затоа, изразот Нордиска земја се користи за сите овие: Данска (вклучувајќи ги Гренланд и Фарските острови) Норвешка, Исланд, Шведска и Финска (заедно со Оланд).

Скандинавија како мотив во популарната култураУреди

НаводиУреди