Миодраг Друговац

Миодраг (Милошевиќ) Друговац (1928 - 1995) е поет, есеист, критичар, книжевен историчар, антологичар и преведувач.

Роден е во с. Друговац, Пожаревац, Србија на 12 октомври 1928 година. Починал во Скопје на 9 октомври 1995 година. Доктор по филолошки науки. Работел како уредник на списанијата „Современост“ и „Литературен збор“ и редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Добитник на наградите: „13 Ноември“, „Димитар Митрев“, „Кочо Рацин“, Повелба на град Пожаревац, Србија, на Културно-просветната заедница на Македонија.

Книжевно творештвоУреди

 • Поредок на немирот (поезија, 1960)
 • Подвижно огледало (критики и есеи, 1968)
 • Биографија литерарија (критики и есеи, 1968)
 • Влашка рапсодија (поезија, 1969)
 • Современици (есеи, 1970)
 • Книга за Јаневски (монографија, 1971)
 • Книжевно Браничево (студија, 1972)
 • Принцип и пример (есеи, 1972)
 • Ристо Крле (монографија, 1974)
 • Современа македонска книжевна критика (студија, 1974)
 • Македонски писатели за деца (студии, 1975)
 • Македонската книжевност од Мисирков до Рацин (студии, 1975)
 • Повоената македонска книжевност (студии, 1979)
 • Ријеч као судбина (есеи, 1979)
 • Повоената македонска книжевност (студии, 1979)
 • Современи македонски писатели (студии, 1979)
 • За македонската книжевна критика (студија, 1980)
 • Лирски мемоари (студија и поетски избор, 1982)
 • Критиката на Митрев (студија, 1985)
 • Поетиката на Гане Тодоровски (студија, 1988)
 • Преглед на македонската книжевна критика (студии, 1988)
 • Критички раскопки (студии, 1989)
 • Кон македонската книжевна синтеза (студии, 1990)
 • Историја на македонската книжевност 20. век (1990)
 • Огледало и светилка (есеи и критики, 1991)
 • Час по лектира (есеи и критики, 1991)
 • Моделот и текстот(студии, 1994)
 • Македонска книжевност за деца и младина (од Џинот до Рацин) (монографија, 1996)
 • Трагачот, честакот и јатката (студија, 1997)