Исаија Серски

Исаија Серски (околу 1300 - крајот на 14 век), средновековен писател, преведувач и дипломат.

ЖивотУреди

Роден на Косово, како млад човек ја напуштил судската служба и отишол прво во манастирот „Св. Јоаким Осоговски“ во , а потоа и на Света Гора, каде го поминал најголемиот дел од животот и како игумен го реновирал рускиот манастир „Свети Пантелејмон“.

На Светата Гора, по Битката кај Марица во 1371 година, тој превел на словенски Псевдо-Дионисиј Ареопагит (Небесна хиерархија, црковна хиерархија, мистична теологија и божествени имиња), неизбежни дела за византиската теологија и христијанската култура по VI век. Во една кратка нота со превод на делото на Псевдо-Дионисиј, Исаија остави силно сведоштво за Битката кај Марица и ситуацијата во разурнатата Србија по турската инвазија („... И земјата беше лишена од сите добра, од луѓе, добиток и други плодови. Затоа што не тој не беше принц, ниту водач, ниту водач во народот, ниту избавувач, ниту спасител ... И навистина, тогаш живите им завидуваа на мртвите. “).