Румена Бужаровска

Румена Бужаровска — македонска писателка, книжевна преведувачка и професорка. Родена е во 1981 година во Скопје. Дипломирала, магистрирала и докторирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Работи како вонреден професор по американска книжевност на англиската катедра при истиот факултет.

Објавила четири збирки раскази: Чкртки (Или-или, 2007), Осмица (Блесок, 2010), Мојот маж (Или-или, 2014) и Не одам никаде (Или-или, 2018) како и студија за хуморот во книжевноста За смешното: теориите на хуморот низ призмата на расказот Блесок, 2012 Архивирано на 16 март 2014 г.. Расказите ѝ се објавени во превод на англиски, хрватски, украински, српски и германски.

Се занимава со книжевен превод од англиски на македонски:

Надворешни врски:Уреди