Румена Бужаровска

Румена Бужаровска — македонска писателка, книжевна преведувачка и професорка. Родена е во 1981 година во Скопје. Дипломирала, магистрирала и докторирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Работи како доцент по американска книжевност на англиската катедра при истиот факултет.

Објавила две збирки раскази: Чкртки (Или-или, 2007) и Осмица (Блесок, 2010), како и студија за хуморот во книжевноста За смешното: теориите на хуморот низ призмата на расказот Блесок, 2012). Расказите ѝ се објавени во превод на англиски, хрватски, украjински, српски и германски во различни списанија.

Се занимава со книжевен превод од англиски на македонски.

Надворешни врски:Уреди